2019

Velkommen til faglandsråd

Legeforeningens fagstyre inviterer til faglandsråd 11. og 12. september. Valg av nytt fagstyre står på programmet.
Vilde Baugstø
11. september 2019
Foto: Thomas Eckhoff
VEDTATT: Faglandsrådet ble vedtatt etablert under landsstyremøtet på Soria Moria i mai 2018. Første styre var på plass fra september samme år. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

Faglandsrådet 2019 vil finne sted på Sundvolden hotell over to dager, med et variert program.

Legeforeningen vedtok i 2018 å etablere et faglandsråd for å styrke den fagmedisinske aksen, og for å få et tydeligere skille mellom fag og politikk. Det første fungerende styret ble valgt i september 2018, med Cecilie Risøe som leder og Petter Brelin som nestleder.

Da styret ble valgt i fjor påpekte Risøe at det var viktig for fagstyret å komme godt ut fra starten.

- Det er hardt arbeid å bygge opp noe nytt. Vi skal bygge en ny struktur, samtidig som vi skal ivareta det faglige. Det er masse arbeid som gjenstår, og de to første årene blir den hardeste perioden. Samtidig gir det store muligheter når man er med fra starten, sa hun. 

Somatisk behandling til psykisk syke
Under faglandsrådet vil det blant annet bli avholdt en temabolk om psykisk syke pasienter og hvordan man sikrer denne gruppen god nok somatisk behandling i helsetjenesten. Professor Anne Høye fra Universitetet i Tromsø, skal holde innlegg om omfang og årsaker til økt dødelighet blant pasienter med psykiske lidelser, mens leder for Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Malt, og representant fra Norsk indremedisinsk forening, Ståle Sagabråten, skal holde innlegg om forslag til bedring av helsetjenester for pasientgruppen fra ulike faglige ståsted. Deretter vil det bli avhold en debatt med fokus på praktiske tiltak for å bedre somatiske helsetjenester til pasientgruppen.

Valg dag to
Dag to på faglandsrådet innledes med temaet genetikk – For mye eller for lite gentesting? Deltakerne vil få presentert en tredeling av tematikken, som dekker både overdiagnostikk, underdiagnostikk og organisering og infrastruktur av de som tar testene.

Overdiagnostikk vil også bli diskutert i bolken om Gjør kloke valg, Legeforeningens kampanje for å redusere overdiagnostikk og overbehandling litt senere på dagen.

Kjartan Olafson, leder av Legeforeningens IT-utvalg, skal innlede en bolk om hvordan klinisk informatikk kan få sin plass i medisinen. Også den nye spesialiteten akutt og mottaksmedisin, vil bli diskutert under dag to på faglandsrådet.

Faglandsrådet 2019 avsluttes med valg av fagstyre for perioden 2019 til 2021. Fagstyrets leder, nestleder, selve fagstyret og fagdelegater til Legeforeningens landsstyre vil bli valgt. Da har valgkomiteen lagt frem sin innstilling dagen før.