2021

Den norske legeforening vokser jevnt

Ved årsskiftet var det 37375 medlemmer i Legeforeningen, opp 1045 fra forrige årsskifte. Dette følger en jevn oppgang i medlemstallene for foreningen de siste årene.
Anders Ryen
15. mars 2021

I tillegg til en økning i medlemstall står foreningen sterkt blant legene og har et godt utgangspunkt i forhandlinger og annet påvirkningsarbeid. Hele 93,9 %  av landets 29 356 yrkesaktive leger under 70 år er medlemmer av Legeforeningen, ifølge våre egne data per 9. mars. 96,2 % er medlemmer om man ser på yrkesaktive spesialister på samme alder.

Nmf vokste med 53 studentmedlemmer til  totalt 4 742. Av medlemmene er 69,5% kvinner, mens Legeforeningen samlet har 51,3% kvinner per 9. mars. Disse tallene stemmer godt overens med en økende andel kvinner som studerer medisin.