2021

Er du sykehuslege? Les her

Legeforeningen gjennomfører en viktig spørreundersøkelse blant sykehusleger i uke 11 til 14. Målet er å bedre legenes rammevilkår ved sykehusene og rette søkelyset mot ulike forhold i spesialisthelsetjenesten.
FOTO: Thomas B. Eckhoff
KARTLEGGING: Årets undersøkelse vektlegger også vernebestemmelsene ved vaktarbeid og oppfølging av leger i spesialisering og forskning. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

– Legeforeningen arbeider aktivt med rammevilkårene for leger i sykehus, og har derfor behov for oppdatert innsikt om hvordan arbeidssituasjonen oppleves.  I 2018 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse blant sykeleger. Denne har vært til stor nytte i arbeidet vårt for å bedre legenes rammevilkår og for å rette søkelyset mot ulike forhold i spesialisthelsetjenesten, sier president Marit Hermansen.

Nå gjennomfører Legeforeningen en ny medlemsundersøkelse blant sykehusleger. Undersøkelsen skal belyse arbeidssituasjonen for sykehuslegene og følger opp utvalgte temaer fra undersøkelsen i 2018. Temaer som berøres er blant annet utviklingsmuligheter, inkludering og arbeidsbelastning.

Årets undersøkelse vektlegger også vernebestemmelsene ved vaktarbeid og oppfølging av leger i spesialisering og forskning. 

Høy svarprosent er viktig – ta deg tid til å svare 
Undersøkelsen blir gjennomført av Rambøll Management Consulting. Utsendelsen baserer seg på informasjon fra medlemsregisteret.

Dersom du er sykehuslege og ikke har mottatt undersøkelsen, kan du kontakte Rambøll Management Consulting på epost skjemasupport@ramboll.com eller på telefon 40 90 33 00.