Gladnyhet til medisinstudenter

Lånekassen krever nå kun lønnslipp fra arbeidsgiver som dokumentasjon fra medisinstudenter som jobbet i helsetjenesten i 2020 og tjente over inntektsgrensen.

I forrige uke ble det kjent at Lånekassen krevde dokumentasjon på at arbeid studenter har gjort under pandemien måtte være relatert til koronasituasjonen. Legeforeningen reagerte og ba om at dette tilleggskravet måtte frafalle, ettersom hele helsetjenesten ble berørt av covid-19. Det er uakseptabelt at studenter som stilte opp under pandemien, skulle risikere å miste stipendet.

19. juli snudde Lånekassen og kom frem til at alt arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren under pandemien må ses på som koronarelatert. Det betyr at det er tilstrekkelig for medisinstudenter som er omfattet av ordningen å sende inn lønnslipper fra sin arbeidsgiver.

– Jeg er glad for at Lånekassen nå har lettet på dokumentasjonskravet, etter Legeforeningens henvendelse. Medisinstudentene har gjort en uvurderlig jobb under pandemien, og kravet om omfattende dokumentasjon ville medført en ekstra arbeidsbelastning på både helsetjenesten og medisinstudentene, samt mulig bortfall av stipend. Derfor er det positivt at Lånekassen nå har moderert dokumentasjonskravet, etter dialog med Legeforeningen, uttaler fungerende president Anne Karin Rime.