2021

SKIL sikret fast finansiering

Under Norsk forening for allmennmedisins årsmøte, ble det klart at SKIL er sikret en stabil og forutsigbar finansiering med øremerket tilskudd på neste års statsbudsjett.
Vilde Baugstø
30. april 2021
FOTO: Vilde Baugstø
Fra den spede oppstarten og frem til i dag, har SKIL vokst i hurtig tempo. Her representert i januar 2020 ved markedsansvarlig Alvilde Gether (fra venstre), daglig leder Nicolas Øyane og webutvikler Morten Pedersen. Foto: Vilde Baugstø.

Senter for kvalitet i legekontor ble vedtatt etablert av Legeforeningens sentralstyre i 2013. Senteret skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutbygging i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. Å delta på kurs via SKIL, gir også poeng i videre- og etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin.

Mer synlige 
SKIL (Senter for kvalitet i legekontor), er et ikke-kommersielt aksjeselskap eid av Allmennlegeforeningen, Legeforeningen, Norsk samfunnsmedisinsk forening, praktiserende spesialisters landsforening og Norsk forening for allmennmedisin (Nfa), og driftes i dag med prosjektmidler etter søknader.

- Dette betyr at SKIL ikke trenger å være prosjektstyrt slik som i dag, men kan fortsette å utvikle seg som et nasjonalt kvalitetssenter for allmennmedisin, sier leder i Nfa, Marte Kvittum Tangen.

Hun legger til:

- SKIL har opparbeidet en imponerende kunnskap om kvalitetsarbeid og når ut til mange allmennleger. SKIL har blitt stadig mer synlige, og mange har blitt imponert over kunnskapen, metoden, kvaliteten og resultatene SKIL leverer.

Langsiktig mål 
Også Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, er glad for nyheten.

- Dette har vært et langsiktig mål, og det er derfor svært gledelig at en nå får en sikker videre finansiering av SKIL som ivaretar all opparbeidet kompetanse slik at den kan utnyttes videre. SKIL har ikke minst under pandemien vist hvordan de svært raskt evner å ta frem nye nyttige løsninger som bidrar til bedre kvalitet i tjenesten.  

Gladsak
Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen, understreker at forutsigbar finansiering av SKIL er en stor gladsak. 

- For Legeforeningen har det hele tiden vært viktig å få på plass et nasjonalt allmennmedisinsk kvalitetssenter, sier han.