2022

Aktivitetshåndboken – veiledning og inspirasjon for fysisk aktivitet

Helsedirektoratet er i gang med å oppdatere aktivitetshåndboken. Den skal gi faglige råd for veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Målet er å gjøre aktivitetshåndboken lettere tilgjengelig for leger og annet helsepersonell.
Ella Mæhlumshagen
15. september 2022
Middelaldrene mann snakker med en lege. Foto Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
Aktivitetshåndboken gir veiledning for hvordan oppfordre til fysisk aktivitet. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Aktivitetshåndboken gir faglige råd for fysisk aktivitet ved om lag 30 ulike tilstander og diagnoser, herunder barn og unge, depresjon, demens og graviditet for å nevne noen. 

Den skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner. På Prosjektnettsiden som ble publisert 9. mai 2022, finnes informasjon om prosjektet med kapitteloversikt. Høringsutkast og lenker til ferdige kapitler blir publisert fortløpende.

Abonnenter får varsel når nye kapitler legges ut på høring eller publiseres. Abonnementsknappen finner du nederst på prosjektnettsiden. 

Ved spørsmål til prosjektet, ta kontakt med aktivitetshandboken@helsedir.no