Europeiske leger bekymret for arbeidsforhold

European Junior Doctors var andre helgen i november samlet i Oslo. På agendaen stod legers arbeidsforhold og bekymring for det europeiske helsevesnet.
European Junior Doctors samlet i Oslo. Foto: Yngre legers forening
European Junior Doctors var samlet i Oslo denne helgen. Foto: Yngre legers forening

– Europa er i krig, leger sliter og vi ser flere kollegaer som sliter med utmattelse og mentale problemer. Vi må ta vare på hverandre. Forholdene for leger i Europa blir verre og vi ser en økende tendens til psykiske lidelser og overbelastning, sa president Anne-Karin Rime i Legeforeningen under åpningen av konferansen.

Flere av landene er bekymret for arbeidsforholdene knyttet til legene og flere mener det ikke er lagt til rette for at man kan ha et velbalansert arbeidsliv.

Under samlingen ble alle oppfordret til å ta vare på og støtte hverandre gjennom vanskelige tider.

Representantene jobbet med å komme frem til en felles uttalelse om lovbestemt arbeidstid. Ingen leger skal jobbe mer en 48 timer i uken. Dette er vedtatt i de fleste europeiske land, men det er fortsatt flere steder det ikke er implementert.

Representantene vedtok også et felles krav om hva som er nødvendig for å opprettholde et godt helsetilbud i Europa. 

Organisasjonen krever handling fra EU og nasjonale myndigheter og at de øyeblikkelig tar hånd om krisen i helsevesenet før dette får konsekvenser som går utover pasientsikkerheten. 

Yngre Legers Forening var i år vertskap for konferansen. Forrige gang EJD var i Norge var i 2015.