Ferske og engasjerte lokalforeningsledere

Sist høst tok fire tillitsvalgte over stafettpinnen som nye lokalforeningsledere; Grethe Fosse i Hordaland, Britt Fritzman i Østfold, Kristin Grefberg i Akershus og Peter Christersson i Rogaland. Aktuelt i foreningen har stilt dem noen spørsmål om det nye vervet.
FOTO: Lisbet KOngsvik
VIKTIGE VERV: Fra venstre: Peter Christersson, Grethe Fosse (bak), Britt Fritzmann og Kristin Grefberg er nyvalgte som ledere av hver sin lokalforening. Foto: Lisbet T. Kongsvik.

Britt Fritzman

Britt Fritzman er den eneste sykehuslegen blant de nyvalgte lokalforeningslederne. Hun jobber klinisk som bryst- og endokrinkirurg og er foretakstillitsvalgt på Sykehuset Østfold.

– Har du tidligere hatt verv i Legeforeningen?

– Jeg har hatt flere lokale verv i Legeforeningen og satt som yngsterepresentant i styret i Yngre legers forening da jeg var i turnus. Jeg har vært med i styret i Østfold legeforening siden 2018.

– Hva tenker du om vervet som lokalforeningsleder og oppgaven du har tatt på deg?

– Jeg gleder med til å lede Østfold legeforening. Det er spennende å kunne representere hele spennet av det legearbeidet som foregår i vårt område.

– Hvor viktig er lokalforeningsaksen i Legeforeningen?

– Vi representerer alle legegrupper i en region som er viktig fordi vi da klarer å se legeyrket på tvers. Dette gir en unik innsikt i det offentlig helsevesenet i et geografisk område. Det er politisk makt i denne innsikten.

– Hvilke planer har du for lokalforeningen fremover?

– Jeg har planer om å synliggjøre legeyrket for allmennheten både i media og politisk.

Peter Christersson

Peter Christersson er spesialist i allmennmedisin, og jobber som fastlege ved Stavanger Medisinske Senter.

– Har du tidligere hatt verv i Legeforeningen?

– Jeg er hovedtillitsvalgt for Legeforeningen i Stavanger kommune og sitter i styret i Allmennlegeforeningen. I tillegg har jeg to perioder som styremedlem i lokalforeningen bak meg.

– Utover dette har jeg sittet i kurskomiteen de siste ti årene, og er også individuell veileder i allmennmedisin og gruppeveileder.

– Hva tenker du om vervet som lokalforeningsleder og oppgaven du har tatt på deg?

– Jeg tenker at rollen som lokalforeningsleder handler mye om å bringe lokale leger sammen.

– Vi skal stå for interessante arrangementer og møter slik at vi kan bli kjent på tvers av spesialitet og geografi. Dette kan bedre både kommunikasjon og samhandling.

– Hvor viktig er lokalforeningsaksen i Legeforeningen?

– Lokalforeningene er viktig som et talerør fra distriktet og inn til Legeforeningen sentralt.

– Vi har også en viktig rolle overfor helseforetakene, gjennom deltakelse i regionutvalgene. Og ikke minst er lokalforeningene viktige for å legge til rette for lokale samlingspunkt for medlemmene.

– Hvilke planer har du for lokalforeningen fremover?

– Jeg har planer om å synliggjøre legeyrket for allmennheten både i media og politisk.

– I Rogaland legeforening vil vi satse mer på sosiale medier. Vi tror det kan gi økt oppmerksomhet rundt hva vi holder på med, og større tilhørighet til lokalforeningen. I tillegg satser vi på arrangementer og aktiviteter som skal samle våre medlemmer. Alle våre medlemmer skal føle at de er en del av en lokalforening som har deres interesser i mente.

Kristin Grefberg

Kristin Grefberg er både lege og fysioterapeut. Hun er fastlege ved Med Vest legesenter på Rud i Bærum. Legesenteret er samlokalisert med mange fysioterapeuter, manuellterapeuter og et treningssenter.

– Som spesialist i både allmenn- og idrettsmedisin er det veldig interessant og faglig givende å jobbe i dette tverrfaglige samarbeidet, sier hun.

– Har du tidligere hatt verv i Legeforeningen?

– Jeg har vært hovedtillitsvalgt i Bærum i fire år. Den rollen har jeg fortsatt. I denne kommunen har vi hatt utfordringer med frislipp av 0-hjemler, legevakt og selvfølgelig pandemien. Jeg var også andre landsråd fra Akershus legeforening til jeg i høst ble valgt som leder.

– Hva tenker du om vervet som lokalforeningsleder og oppgaven du har tatt på deg?

– Jeg er ydmyk overfor rollen, men har samtidig ambisjoner om å gjøre Akershus legeforening mer synlig der ute og for medlemmene.

– Jeg tenker at rollen som leder krever at du er tydelig, lydhør, uredd og grundig. Det aller viktigste er å ha gode folk rundt deg. Vårt styre er veldig kompetent og aktivt.

– Hvor viktig er lokalforeningsaksen i Legeforeningen?

– Det å ha god kommunikasjon oppover og nedover samt til alle kollegaer der ute, sikrer lojalitet og fellesskap. Jeg opplever at Legeforeningen er en inkluderende og lydhør organisasjon, med svært profesjonell og åpen kultur.

– Hvilke planer har du for lokalforeningen fremover?

– Jeg vil fokusere på legehelse kommende år og arrangere møter for medlemmene. Som leder er det min oppgave å skape et styremiljø der styret trives og bidrar. Oppgaver skal rullere og alle skal få stemmen sin hørt. Mitt engasjement skal tydeliggjøre Legeforeningens stemme i lokalmiljøet.

– Vi er også i ferd med å planlegge mer samarbeid med de geografisk tilstøtende lokalforeningene.

Grethe Fosse

Grethe Fosse er kommuneoverlege i Modalen. På grunn av manglende fastlege der, er hun i praksis kombilege med mye pasientarbeid halve uken. Den andre halvdelen av uken er hun i Bedriftshelsetjenesten Arsana hvor det er mye smittevernarbeid, arbeid med helseundersøkelser og helsemessig risikoreduserende tiltak.

– Har du tidligere hatt verv i Legeforeningen?

– Jeg har tidligere hatt flere verv i Legeforeningen; i likestillingsutvalg, fag- og kvalitetsutvalg i gamle LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid red.anm.), samt i styret i lokalforeningen på 90-tallet. Jeg var også lokal tillitsvalgt i den tiden jeg jobbet som helsesjef i Arna bydel i Bergen, og deretter hos Fylkesmannen.

– Hva tenker du om vervet som lokalforeningsleder og oppgaven du har tatt på deg?

– Fagforeningsarbeid er viktigere enn noen gang, fordi det nå er et misforhold mellom oppgaver og ressurser. Vi ser dette enda tydeligere under pandemien. Beredskapstankegangen er altfor fjern fra aktuelle og reelle behov på alle nivåer i helsetjenesten. Helsepersonell strekker seg langt, og slitasje og samvittighet kan bli en for stor del av hverdagen og arbeidsdagen.

– Hvor viktig er lokalforeningsaksen i Legeforeningen?

– Lokalforeningsaksen er nærmest virkeligheten og legenes arbeidshverdag. Derfor vil den alltid være viktig.

– Hvilke planer har du for lokalforeningen fremover?

– Jeg holder på å bli kjent med det nye styret som er et godt og kompetent styre. Som ny leder i et forholdsvis nytt styre må vi sammen finne svar på hva vi skal satse på fremover, men i hovedsak hører jeg om krevende arbeidsmengder, manglende legedekning samt strev med den nye utdanningsforskriften. Så dette vil i hvert fall få oppmerksomhet i Hordaland legeforening i tillegg til andre mulige tema.