Første møte i helsepersonellkommisjonen

– Legeforeningen vil jobbe for at kommisjonen ser på en helhetlig dimensjonering av spesialistutdanningen, slik at vi utdanner flere egne spesialister i fremtiden.
FOTO: Legeforeningen
VIKTIG ARBEID: Marit Karlsen og Kristin Utne har deltatt i det første møte i helsepersonellkommisjonen. Foto: Legeforeningen

Onsdag 12. januar hadde helsepersonellkommisjonen sitt første møte. Kommisjonen ble oppnevnt rett før jul.

Fra Legeforeningen er Kristin Utne, sentralstyremedlem og leder i Yngre legers forening (Ylf), og Marit Karlsen, sentralstyremedlem og allmennlege, representert i kommisjonen.

– Det er godt å komme i gang med dette viktige arbeidet, sier de begge etter dagens møte.

Kommisjonen er opprettet fordi regjeringen ønsker å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Kommisjonen, som er ledet av lege og tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim, skal derfor kartlegge og foreslå tiltak for å dekke behovet for helsepersonell frem mot 2040.

– Jeg er selvfølgelig glad for muligheten til å delta i dette viktige arbeidet. Legeforeningen sitter på unik kunnskap om legers arbeidsforhold, behov og utvikling i faget. Jeg håper å kunne representere hele foreningen bredt og sikre at vi dimensjonerer helsetjenesten for nåværende og fremtidig spesialistbehov, sier Kristin Utne.

Utdanne egne spesialister

Hun peker på at behovet for leger, og helsepersonell i stort, avhenger av mange faktorer.

– Sykehusbygg som tilrettelegger for god pasientbehandling, gode IKT-løsninger og nok merkantilt personale er viktige forutsetning for at vi skal kunne bruke legenes kompetanse fullt ut. Disse faktorene påvirker også fremtidig legebehov, sier Utne og legger til:

– I dag henter vi en for stor andel av legespesialistene våre fra utlandet. Det gjør oss sårbare i kriser. Legeforeningen vil derfor jobbe for at kommisjonen ser på en helhetlig dimensjonering av spesialistutdanningen, slik at vi utdanner flere egne spesialister i fremtiden.

Skal levere NOU

Også Marit Karlsen er glad for muligheten til å kunne bidra inn i kommisjonens arbeid.

– Jeg håper å kunne bidra på godt vis med erfaring fra mange år i klinisk arbeid som fastlege i distrikt, som LIS2 på lokalsykehus, samt gjennom det brede kunnskapsgrunnlaget som helsetjenesten har gitt meg som tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen og Legeforeningen, forklarer Karlsen og legger til: 

– Fremover blir det viktig å sikre befolkningen gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor de bor, og ikke minst uavhengig av egen økonomi.

Kommisjonen skal levere en NOU innen 1. februar 2023.

Medlemmer av helsepersonellkommisjonen

Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
Iren Mari Luther, leder, Oslo
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
Marit Karlsen, lege, Kautokeino
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
Morten Dæhlen, professor, Tønsberg