Debatt om fremtidens helsetjeneste

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Legeforeningen tok debatten om hvilken helsetjeneste vi ønsker å etterlate til neste generasjon på Arendalsuka.

Den offentlige helsetjenesten er under press. Det har lenge blitt varslet om dårlig kompetanseutnyttelse, dysfunksjonelle sykehusbygg, mangel på helsepersonell og trange økonomiske rammer.  

Den offentlige helsetjenesten står ved et veiskille. Hvordan vi prioriterer i dag vil ha konsekvenser for hvilken helsetjeneste vi får i framtiden.  

Klarer det offentlige å møte befolkningens forventninger til helsetjenestene, samtidig som bevilgningene kuttes? Er en økt privatisering og ytterligere todeling av helsetjenesten uunngåelig? Hvordan sørger vi i så fall for en helsetjeneste som er der først og fremst for de som trenger det mest, og ikke de som kan betale mest?  

Hvilke politiske grep må til for å forhindre sosial ulikhet i helse og for å bevare en offentlig helsetjeneste som gir gode og likeverdige tjenester til alle – også i fremtiden?

Lege-TV tok en prat med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap), generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad og leder av Norsk medisinstudentforening Erlend Sæther etter debatten.

Se intervjuene i videoen over.

Du kan også se opptak av hele debatten.