FROKOSTMØTE: Tilbake til åpne legemiddelpriser?

Legeforeningen inviterte til debatt for å diskutere om hemmelighold av priser er realistisk og om hemmelige priser faktisk gir større rabatter.
Bilde fra debatt

Politikere, fagmiljøet og industrien var samlet på Legenes hus for å diskutere måten legemiddelpriser forhandles på i dag – med påfølgende paneldebatt moderert av Ståle Sagabråten, leder i Fagstyret.

– Det er viktig at pasientene, helsepersonell og offentligheten har tillit til måten prisene fremforhandles og hvordan samfunnets midler brukes, sa president Anne-Karin Rime under sin innledning.

Gikk du glipp av debatten? 

Se opptak av strømmingen her.

Følgende var invitert som innledere og paneldeltakere:

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Iselin Dahlen Syversen, avdelingsleder for Nye Metoder-avdelingen, Sykehusinnkjøp

Daniel Heinrich, leder for Norsk onkologisk forening

Veronica Barrabes, styreleder i Legemiddelindustrien og daglig leder av Novartis Norge

Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Ahus og tidligere leder av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)