2023

FROKOSTMØTE: Tilbake til åpne legemiddelpriser?

Legeforeningen inviterte til debatt for å diskutere om hemmelighold av priser er realistisk og om hemmelige priser faktisk gir større rabatter.
Kommunikasjonsavdelingen
7. januar 2023
Bilde fra debatt

Politikere, fagmiljøet og industrien var samlet på Legenes hus for å diskutere måten legemiddelpriser forhandles på i dag – med påfølgende paneldebatt moderert av Ståle Sagabråten, leder i Fagstyret.

– Det er viktig at pasientene, helsepersonell og offentligheten har tillit til måten prisene fremforhandles og hvordan samfunnets midler brukes, sa president Anne-Karin Rime under sin innledning.

Gikk du glipp av debatten? 

Se opptak av strømmingen her.

Følgende var invitert som innledere og paneldeltakere:

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Iselin Dahlen Syversen, avdelingsleder for Nye Metoder-avdelingen, Sykehusinnkjøp

Daniel Heinrich, leder for Norsk onkologisk forening

Veronica Barrabes, styreleder i Legemiddelindustrien og daglig leder av Novartis Norge

Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Ahus og tidligere leder av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)