Ny undersøkelse skal kartlegge legers arbeidshverdag

OPPFORDRER TIL Å SVARE: – Undersøkelsen er viktig for å kartlegge legers arbeidssituasjon, sier Anne-Karin Rime.

Denne uken sendes det ut en undersøkelse til leger i et ansettelsesforhold om deres arbeidssituasjon. Alle Legeforeningens medlemmer som er registrert med et ansettelsesforhold inviteres til å delta.

Legeforeningen jobber hele tiden for at leger skal få en bedre arbeidshverdag. Det siste året har legers arbeidsbelastning og arbeidsmiljø fått mye oppmerksomhet, og det er viktig for Legeforeningen å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag om situasjonen.

– Kampen for at leger skal få en bedre arbeidshverdag er noe Legeforeningen kjemper for hele tiden. Skal vi lykkes er vi avhengig av å vite mest mulig om legers arbeidssituasjon, sier president Anne-Karin Rime.

Lignende undersøkelser ble gjennomført i 2018 og 2021. For disse undersøkelsene svarte kun sykehusleger. Nå går undersøkelsen til alle medlemmer av Legeforeningen som er i et ansettelsesforhold.

Anonyme svar

Alle personopplysninger som samles inn behandles i tråd med kravene i Personopplysningsloven (GDPR). Det vil ikke være mulig å identifisere hva enkeltpersoner har svart i rapporteringen. Det vil ikke rapporteres resultater for grupper med færre enn 20 svar.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men legepresidenten oppfordrer alle til å ta seg tid til å besvare spørsmålene, noe som tar ca. 10 minutter.

– Jo høyere svarprosent på denne undersøkelsen, jo bedre rustet står vi i møte med politikere og i forhandlinger med arbeidsgiver, påpeker Rime.