Vi ønsker kandidater til lederprisen 2023

Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde inn forslag. Dette er en mulighet til å vise frem godt lederskap innen ditt fagmiljø eller region.
Bilde av en lege foran en pokal.
Foto: Colourbox.com

Vi deler ut lederprisen til en lege som er eller nylig har vært leder, og er medlem av Legeforeningen.

Vedkommende har over tid

  • Vist god vilje og evne til dialog med ansatte.
  • Vist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten.
  • Vist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten.
  • Bidratt til at ansatte er motiverte.
  • Har hatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten.
  • Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold i virksomheten.

Du kan nominere ledere på alle nivåer.