Presidentens leder

Godt nytt tillitsvalgt-år

Regjeringen ønsker en tillitsreform i helsevesenet. Da er det viktig at de også lytter til fagfolkene som jobber i tjenesten.
Anne-Karin Rime, president
21. januar 2022
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Det nye året var så vidt kommet i gang da det dalte en e-post fra Helfo ned i innboksen til alle landets leger. Den informerte om at Helfo nå kan ilegge legene en personlig bot på opptil 212 000 kroner om det er skrevet ut blåresept til pasienten på feil grunnlag. 

Forståelig nok utløste dette et skred av sinte og frustrerte reaksjoner fra leger i ulike stillinger. Dette var den berømmelige dråpen som fikk begeret til å renne over for flere. Etter to år med pandemi, fastlegekrise og lange arbeidsuker for legene, så skal de
pålegges ekstraarbeid for å unngå bot for å skrive en feil resept. I frykt for å gjøre feil må legene bruke mer tid på å innhente dokumentasjon, dokumentere alle usikkerheter og tolkninger de har gjort, samt sjekke ekstra opp mot regelverket. Dette kommer til å stjele tid fra verdifull pasientbehandling.

Jeg er også bekymret for det prinsipielle i saken ved at myndighetene nå skal straffe hver enkelt lege personlig med bot når legen har gjort noe for pasienten, som noen andre mener pasienten ikke har krav på.

Ved å forvalte blåreseptordningen vet vi leger at vi har et stort ansvar på vegne av fellesskapets midler, og forvalter derfor også dette med kløkt og respekt. Regelverket er komplisert og endrer seg kontinuerlig. Det følger dessverre ikke med gode systemer for å oppdatere legen om alle disse endringene som kan forebygge eventuelle feil. Likevel er det svært få leger som får irettesettelser ved kontroller av blåreseptordningen. 

Hvordan det nå skal bedre systemet å ilegge noen bøter dersom de gjør en feil, er for meg en gåte, og stikk i strid med det vi vet om pedagogisk læring og forbedring.

Regjeringen har gått ut og sagt at de vil ha en tillitsreform og høre mer på fagfolk. Det støtter Legeforeningen helhjertet. Tillit er en viktig forutsetning for produktivitet og verdiskaping. Mennesker som stoler på sine medmennesker og landets styrende institusjoner, er mer produktive enn innbyggere der tilliten er lav. Tillit er også viktig for sikre fremtidig vekst og velferd. Skal vi opprettholde en god
offentlig helsetjeneste, må vi bruke minst mulig tid og ressurser på å kontrollere hverandre og mest mulig tid på å behandle pasienter.

To viktige utvalg starter sitt arbeid nå: Helsepersonellkommisjonen og en utredning av helseforetaksmodellen. Resultatene av utvalgsarbeidet vil legge grunnlaget for hvordan helsetjenesten utvikles de neste årene. Det er viktig at begge utvalgene peker på en farbar vei videre for at vi skal opprettholde og forbedre den gode helsetjenesten vi har i Norge i dag, for alle innbyggerne og for oss som jobber i tjenesten.

Jeg har fortsatt tillit til at regjeringen og helseministeren vil sikre at vi videreutvikler og forbedrer hele helsetjenesten vår. Da er det viktig å lytte til fagfolkene i tjenesten. Vi lover å bidra med vår kunnskap og erfaringer om hva som fungerer best der tjenesten utøves. For å sikre, som Ingvild Kjerkol påpekte i sin sykehustale i januar, vår felles helsetjeneste.