Presidentens leder

Medisinstudiet er starten på legelivet

Velkommen til Legeforeningen! Vi er her for å gi dere som studerer medisin støtte og gode råd på veien.
FOTO: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
FOTO: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Sommerferien går for de fleste mot slutten. Forhåpentligvis har flere av oss fått noen gode feriedager og er klare for nye utfordringer utover høsten.

For de som skal starte å studere har spenningen vært stor knyttet til om, hvor og på hvilket studie man kommer inn på. Kanskje har du som leser dette jublet over å få plass på medisinstudiet denne høsten, og kanskje kjenner du flere som har blitt skuffet over å ikke være en av dem som kom inn.

Debatten knyttet til kriteriene for å komme inn på medisinstudiet har på ny vært oppe i mediene – særlig fordi kvinnelige studenter nå dominerer. 70,2 prosent av de som starter på medisin i høst er kvinner. Det er flere tiår siden menn var i flertall på medisinstudiet. Er dette et problem for pasientene og samfunnet, og hva er eventuelt riktig behandling?

Legeforeningen mener det er viktig at det er en forholdsvis jevn kjønnsbalanse blant ferdigutdannede leger. Mange pasienter har en kjønnspreferanse på legen, både for kjønnsrelaterte sykdommer, men også andre tilstander. I tillegg tror vi det er viktig å ha både mannlige og kvinnelige leger i ulike roller i utviklingen av det medisinske faget.

Legeforeningen har derfor bedt Kunnskapsdepartementet og universitetene om å sørge for en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen. Vi ønsker en andel på minst 40 prosent av hvert kjønn.

Det er diskusjoner om andre kvoteringer på medisinstudiet også. Ved Universitetet i Tromsø er 60 prosent av studieplassene på medisin reservert søkere med nordnorsk tilknytning. Av disse er åtte plasser reservert søkere fra Nord-Troms og Finnmark, og inntil to plasser for de med samisk språkkompetanse, så fremt de oppfyller øvrige kriterier.

Medisinstudiet er starten på legelivet. Forskning på leger nasjonalt og internasjonalt har vist at vi trives best når vi får drive god pasientbehandling, og samtidig utvikler faget vårt. Leger som trives, yter helsetjenester av god kvalitet. Trivsel er en god indikator på pasientsikkerhet!

Kjemi, tidlig pasientkontakt, kommunikasjon og etikk er alle er viktige ingredienser på den medisinske læreplanen. Men kjære studenter; litt debatt om sosial ulikhet i helse, internasjonal politikk og forhandlingsteknikk er heller ikke å forakte. Det gir perspektiv, samfunnsengasjement og glede. Derfor er det en glede for meg å ønske velkommen til Legeforeningen!

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Vi er en komplett profesjonsforening som arbeider for å styrke dine rettigheter som lege og for høy faglig og yrkesetisk standard. Vi er en aktiv pådriver i helsepolitikken, fremmer vitenskap og utdanning og jobber for bedre folkehelse.

Dere som studerer medisin er i gang med et spennende, krevende og givende liv som lege. Vi er her for å gi dere støtte og gode råd på veien.