Velkommen til landsstyremøte

Landsstyremøtet 2022 i Stavanger er det første fysiske landsstyremøtet på tre år, og mitt første som president. Jeg gleder meg til å møte de tillitsvalgte som utgjør landsstyrets delegater, og alle andre som kommer for å være med oss.
FOTO: Thomas B. Eckhoff
FOTO: Thomas B. Eckhoff

Landsstyret er Legeforeningens øverste og viktigste organ. Det skal blant annet vedta lover, regnskap og budsjett for neste år. Men like viktig er det å løfte de store helsepolitiske sakene og sette kurs for arbeidet vi skal gjøre framover.

Årets helsepolitiske debatt har fått tittelen: «Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da?». Vi er så heldig at vi har fått Anne Grosvold til å lede debatten. De sentrale politikerne som har takket ja til å være med å diskutere er helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), Tone Trøen (H), Bård Hoksrud (Frp) og Marian Hussein (SV). Det blir utvilsomt spennende diskusjoner og spørsmål fra de ulike foreningsleddene.

Helsetjenesten i Norge ble i 2021 rangert som verdens beste av The Commonwealth Fund. Vi har så langt klart oss svært godt gjennom pandemien. Dødeligheten har vært lav sammenlignet med andre land, og i tillegg går det godt for norsk økonomi.

Vi har imidlertid hatt en jevn økning av helprivate helsetilbud, og disse har hatt en enorm økning i omsetning de siste par årene. Har vi startet på en vei mot en ytterligere todelt helsetjeneste? Hva skal i så fall den offentlige helsetjenesten tilby, og hva skal den helprivate tilby? Vil helseforsikring være noe enda flere nordmenn tegner for å være sikret god behandling i fremtiden?

På helseminister Ingvild Kjerkols vakt har situasjonen i fastlegeordningen blitt verre. Godt over 150 000 pasienter står nå uten fastlege. Tett knyttet til mangel på fastleger er utfordringene i legevakttjenesten.

Den nye regjeringen har satt ned flere utvalg, og et av dem er sykehusutvalget. Utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Det bygges nye sykehus flere steder og Legeforeningens erfaring er at de jevnt over bygges for små. Dette fører til ineffektiv drift. Vi mener at tillitsvalgte må involveres på et tidligere stadium i prosessen, og deres innspill må lyttes til. Hva tenker politikerne om dette?

Alt dette blir tema under helsedebatten på landsstyremøtet, men også flere andre faglige og organisatoriske saker skal løftes og drøftes.

Erfaringene viser at det landsstyret vedtar og mener, får betydning, så her er det duket for viktige diskusjoner som vil vare utover selve landsstyremøtet.

Landsstyremøtet er åpent for alle og programmet ligger på Legeforeningens nettsider. Hjertelig velkommen til Stavanger, for tre dager med hyggelige møter med kolleger, sterke meninger, kulturelle opplevelser og god mat. Møtet vil også strømmes direkte på Legeforeningens Facebook-side.