Allmennmedisinsk forskningsfond

Andre finansieringskilder for allmennmedisinsk forskning

6. september 2018

I tillegg kan følgende instanser være aktuelle:

  • RHF/HF ene; samarbeidsprosjekt mellom foretak og kommunehelsetjeneste
  • Det finnes diverse stiftelser og legat
  • EU-midler