Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Allmennmedisinsk forskningsfond

Andre finansieringskilder for allmennmedisinsk forskning

6. september 2018

I tillegg kan følgende instanser være aktuelle:

  • RHF/HF ene; samarbeidsprosjekt mellom foretak og kommunehelsetjeneste
  • Det finnes diverse stiftelser og legat
  • EU-midler