Forskningsnytt

Belønner allmennleger som forsker

20 forskere innen allmennmedisin og samfunnsmedisin konkurrerer om to forskningspriser som deles ut på Forskningsdagen under Nidaroskongressen torsdag denne uken.
23. oktober 2019
Professor Anna Luise Kirkengen
– Allmennmedisinen genererer så mange spørsmål fordi den favner så vidt, sier lege og professor Anna Luise Kirkengen, leder av Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

Én av forskerne vil under festmiddagen torsdag kveld bli tildelt Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) sin forskningspris, og én vil motta Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend. De 20 forskerne som holder innlegg torsdag legger frem mindre prosjekter eller doktorgradsarbeid.

Stor bredde

Professor, tidligere allmennlege og leder av AFU, Anna Luise Kirkengen, leder komiteen som beslutter hvem som får AFU sin forskerpris og AMFF sitt reisestipend. Hun berømmer bredden i forskningen; På årets forskningsdag legges blant annet frem studier på hverdagen til fastleger, på håndtering av psykiske lidelser, antibiotikaforskriving, palliativ behandling, prehospital vurdering av brystsmerter, hjertescreening og kulturelle forskjeller.

– Det er kolossalt viktig å forske innen allmennmedisinen. Det er der legene treffer pasientene med alle problemstillingene samtidig – de som spesialistene bare ser enkeltvis. Denne kompleksiteten skiller allmennmedisinen fra spesialistmedisinen, og dette særpreget gjør at vi allmennleger ofte ikke kan trekke veksler på spesialistmedisinens retningslinjer på en entydig måte. Spesialistene kan si at «dette er ikke mitt bord», så samler pasientene seg hos oss allmennleger igjen, sier Anna Luise Kirkengen.

– En øyeåpner

Hun mener Forskningsdagen er et fint vindu til hva allmennmedisin handler om.

– Selv når emnene er innen samme område eller tilsynelatende har samme problemstilling, som alkoholproblematikk eller kols, er vinklingen i allmennmedisin annerledes fordi allmennlegene har et annet blikk på utfordringene enn i spesialistene har, vi har andre perspektiver og metoder. Det gjør at forskningsdagen blir en øyeåpner hvor vi kan få en anelse av hva en vanlig hverdag for allmennleger er, hva de møter, blir utfordret på, må ta stilling til og ha kunnskap om. Allmennmedisinen genererer så mange spørsmål fordi den favner så vidt. Vi allmennleger fordyper oss ofte i livet, og det perspektivet kan lett bli glemt i en travel medisinsk hverdag.

Ett ben i praksis

At forskningen drives av leger med minst ett ben i klinisk praksis, er viktig, ifølge Kirkengen.

– Nettopp fordi allmennmedisin har utfordringer som andre spesialiteter ikke har, må slike problemstillinger utforskes i en allmennmedisinsk setting, det vil si av allmennleger i praksis.
Mange av legene som legger frem forskningsprosjekt under Nidaroskongressen jobber også som allmennleger ved siden av forskningen.

– Jeg synes det er imponerende.

Flere yngre

– Ser du noen endringer i hvem som forsker, om de er yngre eller eldre?

– Søkerne til AFU sine forskningsstipend fordeler seg på alle aldersgrupper, men vi ser nok kanskje noen flere yngre, en utvikling som skjer parallelt med at legene nå går inn i spesialistutdanningen tidligere enn før. Fortsatt har vi eldre kolleger som melder seg på forskningen med utgangspunkt i at «dette er vi ikke blitt klok på» – og som de ønsker å finne ut av. Eldre kolleger treffer ofte på grunn av sin erfaring i førstelinjen spikeren på hodet, svarer Kirkengen og legger til:

– Det vi også ser er at unge kolleger fra immigrantgrupper i større grad søker om forskningsmidler. De tar tak i spørsmål og våger seg på å bruke stipendmidler som et første steg i en forskerutdanning – noe som fremdeles ikke er helt selvfølgelig i allmennmedisin i dag.

Tar faglig undring på alvor

Bak AFU-prisen står Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for samfunnsmedisin.

Prisen er på 15.000 kroner og går til en nykommer innen forskning.
Prisvinneren skal ha tatt sin egen faglige undring på alvor, og prosjektet skal ha relevans for allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Det legges også vekt på valg av egnet metode for problemstillingen, og at den som tildeles prisen legger frem prosjektet sitt på en engasjerende måte.

AMFF sitt reisestipend tildeles en forsker som holder på med doktorarbeid eller har som har disputert i løpet av de siste 12 månedene. Målet med denne prisen er å stimulere til allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet. Reisestipendet er på 20.000 kroner.

Både det innsendte sammendraget og selve presentasjonen, som fritt foredrag eller poster på forskningsdagen, danner vurderingsgrunnlaget for pristildelingen. Reisestipendet tildeles ut ifra allmennmedisinsk relevans, forskningens kvalitet og originalitet samt kandidatens pedagogiske formidlingsevne.

AFU-prisen og AMFF sitt reisestipend deles ut årlig, vekselvis på Nidaroskongressen i Trondheim og under Primærmedisinsk uke i Oslo.


Tekst og foto: Lisbeth Nilsen