Forskningsnytt

Hun fikk årets reisestipend fra AMFF

– Det å forske har lært meg mye, som å tåle å få kritikk og kunne bruke kritikken på en bedre måte, mener vinneren av AMFF sitt reisestipend, fastlege Nilam Shakeel.
31. oktober 2019
Forsker Nilam Shakeel
Nilam Shakeel, fastlege ved Lindeberg legesenter i Oslo, en glad vinner av Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend.

Oslo-fastlege og ph.d. Nilam Shakeel fikk Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) sitt reisestipend under Nidaroskongressen torsdag. Da hadde hun og 19 andre forskere innen allmenn- og samfunnsmedisin presentert sine forskningsprosjekter på Forskningsdagen.

Shakeel, som disputerte i sommer, er fastlege ved Lindeberg legesenter i Oslo. Doktorarbeidet omfatter tre artikler som er publisert i internasjonale tidsskrift. I avhandlingen har hun kartlagt depressive symptomer i svangerskapet og etter fødselen blant kvinner i en multietnisk befolkning i tre Oslo-bydeler. Hun fant at forekomsten av depressive symptomer var mye høyere hos etniske minoritetskvinner enn hos vestlige kvinner.

AMFF sitt reisestipend er på 20.000 kroner. Komiteen som bedømmer kandidatene til stipendet vurderer forskningen, abstraktet til Nidaroskongressen og presentasjonen på Forskningsdagen – og legger blant annet vekt på originalitet, kvalitet og at forskningen har relevans for allmennmedisinsk praksis.

Vil forske videre

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen, og spesielt siden jeg nå ikke lenger har noen forskningsmidler. Jeg kommer til å forske videre, og reisestipendet betyr at jeg kan fortsette å dra på kongresser, også for å presentere forskningen min, sier en glad prisvinner.

Hun gikk glipp av den høytidelige overrekkelsen av prisen under festmiddagen på Nidaroskongressen. Allerede torsdag kveld dro Shakeel til Stockholm for å presentere forskningen sin på en nordisk konferanse i perinatal medisin.

Hun har fått AMFF-støtte til forskningen sin, og i 2012 fikk hun AFU-prisen, en forskningspris fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

Tålmodighet

– Hva har det å forske betydd for deg?

– Det har utviklet meg både faglig og personlig. Jeg har lært mye, som å vurdere andres arbeid med et kritisk blikk, tåle å få kritikk selv og kunne bruke kritikken på en bedre måte. Jeg er blitt mer tålmodig, og forskningen har gjort meg faglig sterk, mener Nilam Shakeel.

– Har du et råd til fastlegekolleger som har lyst til å forske?

– Hvis det er tema man er veldig interessert, gå videre med det! Forskning bygger jo på engasjement, på motivasjonen for å få til endringer. Man må være tålmodig og villig til å kombinere forskning med klinisk praksis. Tålmodighet er kanskje det aller viktigste – forskning er en tidsreise.

Internasjonal kvalitet

Reisestipend skal tildeles en forsker som holder på med et doktorarbeid eller som har disputert det siste året. Målet med prisen er å stimulere til allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet.

Priskomiteen viser blant annet til at Shakeels forskning er en viktig kartlegging av psykisk helse hos gravide innvandrere, at studien bidrar til bedre forståelse og gir relevant kunnskap for klinisk hverdagsmedisin.

Stipendet deles ut årlig – neste gang på Primærmedisinsk uke høsten 2020.

Tekst og foto: Lisbeth Nilsen