Om fondet

AMFF reisestipend

Forskningsprisen som er innstiftet av Allmennmedisinsk forskningsfond skal stimulere til norsk allmennmedisinsk forskning av høy internasjonal kvalitet. Prisen er et reisestipend på kr 20 000. Prisen skal tildeles en allmennmedisinsk ph.d.-stipendiat eller en kandidat som har disputert i løpet av siste 12 måneder.
27. august 2018

Prisen skal deles ut vekselvis på Nidaroskongressen og Primærmedisinsk Uke. Vurderingsgrunnlaget for tildelingen er det innsendte sammendraget og selve prosjektpresentasjonen i form av enten et fritt foredrag eller en poster under forskningsdagen ved disse faglige anledningene.