Om fondet

Andre finansieringskilder for allmennmedisinsk forskning

27. august 2018

Andre kilder til finansiering:

  • RHF/HF ene; samarbeidsprosjekt mellom foretak og kommunehelsetjeneste
  • Det finnes diverse stiftelser og legat
  • EU-midler