Om fondet

Vedtekter

Vedtekter for Allmennmedisinsk forskningsfond vedtatt av sentralstyret i Den norske legeforening 18.1. 2007 (sak 24/07), med endringer vedtatt av sentralstyret 5.12.2014 og påfølgende godkjenning av HOD og Lotteri- og stiftelsestilsynet.
27. august 2018

Vedtekter