Allmennmedisinsk forskningsfond

Søknadsskjema til Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend til lønn og overheadkostnader for gjennomføring av ph.d. prosjekter med relevans for allmennmedisin. Leger som har spesialitet i allmennmedisin, eller er under spesialisering, kan søke. Søknader mottas kun elektronisk.

Les veiledningen først
Nederst på siden finner du veiledning og skjema for vedlegg. Veiledningen beskriver krav til søknaden (innhold, veiledererklæring, elektronisk innsending), saksgang og vurderingspolicy. Alle vedlegg må samles til ett pdf-dokument som lastes opp i "browse"-feltet nederst i søknaden. 

Fornyet søknad
Det stilles de samme krav som til førstegangssøknad, med ajourføring av de ulike punktene i søknadsskjemaet. I tillegg skal skjemaet "Framdriftsrapport" legges ved søknaden.  

Ved flere søkere til fellesprosjekt 
Hvis dere er flere som søker sammen, ta kontakt med sekretariatet.

Kontaktinformasjon

Registrer prosjekt

Har prosjektet tidligere fått støtte fra AMFF?

Er det søkt om finansiering fra andre kilder

Er doktorgrad siktemålet?

Sjekkliste før innsending av søknad

1.
2.
3.
4.
5.