Allmennmedisinsk forskningsfond

Søknadsskjema til Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend til lønn og overhead kostnader for gjennomføring av ph.d. prosjekter med relevans for allmennmedisin. Leger som har spesialitet i allmennmedisin, eller er under spesialisering, kan søke. Søknader mottas kun elektronisk.

Se veiledning til innhold i søknaden, elektronisk forsendelse,  beskrivelse av saksgang og vurderingspolicy.

Det er samme krav til innhold ved fornyet søknad som ved førstegangssøknad, med ajourføring av de ulike punktene 1-5. 

Ved flere søkere til fellesprosjekt: Ta kontakt med sekretariatet.

Alle vedlegg må samles til ett dokument i pdf format  som lastes opp i "browse"-feltet under. 

Kontaktinformasjon

Registrer prosjekt

Har prosjektet tidligere fått støtte fra AMFF?

Er det søkt om finansiering fra andre kilder

Er doktorgrad siktemålet?

Sjekkliste før innsending av søknad