Tildelinger fra fondet

Tildelinger høsten 2019

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 29. oktober 2019.
Det forelå søknader på 9.5 millioner kroner. Styret har årlige tilskudd på ca.15.5 millioner kroner å fordele og en mulighet til å bruke av egenkapital.
29. oktober 2019

Bilde tildelinger 1.PNG