Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement

04. april 2016
Mark FaganEmpiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvementInstitutt for helse og samfunn, UiODisputas ved Universitetet i Oslo 12. februar 2016

Lesbisk selvtillit - lesbisk helse: Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner

01. april 2016
Mari BjørkmanAllmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse) og Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i BergenDisputas ved Universitetet i Bergen 14.09.2012

Giardiasis i Bergen. Utbrudd og seinfølger

22. februar 2016
Knut- Arne WensaasGiardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences.AFE BergenDisputas 25. november 2011, Universitet i Bergen

Knowing patients as persons

03. september 2015
Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health careBente Prytz MjølstadAFE TrondheimDisputas NTNU 3.9.2015

Chest pain out-of-hours

12. juni 2015
Chest pain out-of-hoursRobert A. BurmanUni Helse, BergenDisputas Universitetet i Bergen 12.6.2015

Depresjon i sykehjem

29. april 2015
Depresjon i sykehjem. Underdiagnostikk og overbehandlingKristina Riis IdenAFE, Uni Research Helse BergenDisputas Universitetet i Bergen 29.04 2015

Svineinfluensapandemien sett fra primærhelsetjenesten

25. mars 2015
The 2009 influenza pandemic in primary care. Clinical manifestations, attitudes and utilisation of servicesKristian Anton SimonsenForskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Kandidaten har også vært faglig tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse)Disputas UiB 25.3.15

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle

16. januar 2015
Aase AmlandAllmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse) og Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i BergenDisputas ved Universitetet i Bergen 16.1.2015.

Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie

25. november 2013
Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studieEngelsk tittel: The Menopause. Symptoms, Use of Hormones and General Practitioners’ Attitudes and Advice.Bjørn GjelsvikAFE OsloUniversitetet i Oslo 25.11.13

Side 2 av 3