Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Depresjon i sykehjem

29. april 2015
Depresjon i sykehjem. Underdiagnostikk og overbehandlingKristina Riis IdenAFE, Uni Research Helse BergenDisputas Universitetet i Bergen 29.04 2015

Svineinfluensapandemien sett fra primærhelsetjenesten

25. mars 2015
The 2009 influenza pandemic in primary care. Clinical manifestations, attitudes and utilisation of servicesKristian Anton SimonsenForskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Kandidaten har også vært faglig tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse)Disputas UiB 25.3.15

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle

16. januar 2015
Aase AmlandAllmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse) og Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i BergenDisputas ved Universitetet i Bergen 16.1.2015.

Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studie

25. november 2013
Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en longitudinell studieEngelsk tittel: The Menopause. Symptoms, Use of Hormones and General Practitioners’ Attitudes and Advice.Bjørn GjelsvikAFE OsloUniversitetet i Oslo 25.11.13

Delayed prescribing – a feasible strategy to lower antibiotic use for respiratory tract infections in primary care?

19. september 2013
Vent og se-resept – en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis?Sigurd HøieAntibiotikasenter for primærmedisinDisputas ved UiO 19.9.2013

Mental illness out-of-hours

19. juni 2013
Mental illness out-of-hours. Characteristics and challenges of patient contacts in emergency primary health care in NorwayIngrid Hjulstad JohansenUniversitetet i Bergen Institusjon Institutt for global helse og samfunnsmedisinDisputas 19. juni 2013.

Listen og legen - en studie av ulikhet i fastlegeordningen

11. april 2013
Listen og legen - en studie av ulikhet i fastlegeordningenRegister-based studies on continuity, collaboration and equity in general practiceØystein HetlevikUniversitetet i BergenDisputas 11.4.13

A doctor close at hand: A qualitative analysis of GPs’ work in cancer care

31. desember 2012
A doctor close at hand: A qualitative analysis of GPs’ work in cancer careMay-Lill JohansenUniversitetet i TromsøDisputas 31.08.12

The general practitioner as lifestyle advisor

23. november 2012
The general practitioner as lifestyle advisor. A focus group study exploring case story discussionsEirik AbildsnesInstitutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i BergenDisputas ved Universitetet i Bergen 23.11.12

Side 3 av 4