Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Cardiovascular disease, diabetes and ethnicity

Anh Thi TranInstitutt for helse og samfunn , UiODisputas ved Universitetet i Oslo, 20. november 2013
15. april 2016

Sammendrag

Behandlingen av diabetes og forebygging av hjerte- og karsykdommer hos innvandrere bør forbedres

Lege og forsker Anh Thi Tran har i sin avhandling Cardiovascular disease, diabetes and ethnicity påvist en høy forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdommer hos innvandrergrupper fra Asia og Afrika. Disse gruppene får type 2 diabetes betydelig tidligere enn etniske norske.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 12% av befolkningen i Norge og 30% av innbyggerne i Oslo ved inngangen til 2013.

Helsepersonell, ikke minst fastleger som har en sentral rolle i behandling av diabetes og hjerte- og karsykdommer, bør være klar over disse betydelige etniske forskjellene. Den medikamentelle behandlingen for pasienter med type 2 diabetes bør optimaliseres for å forebygge komplikasjoner som hjerte- og karsykdom. Leger bør bli mer oppmerksomme på innvandrere som kan være i faresonen for å utvikle diabetes eller hjerte- og karsykdommer og gi råd og støtte til endring av levevaner. Gode nasjonale og lokale strategier for forebygging av disse sykdommene er viktige for å redusere de etniske helseforskjellene.

Kvaliteten av diabetesbehandling i allmennpraksis

Tran fant at de fleste pasienter med type 2 diabetes som gikk til kontroll hos fastlege, fikk målt blodtrykk, langtidsblodsukker og kolesterol som anbefalt i nasjonale retningslinjer. Men det var tydelige etniske forskjeller i andel som nådde behandlingsmålene. Innvandrere med type 2 diabetes har høyere langtidsblodsukker enn norske pasienter, til tross for at de får mer medisiner for sin sykdom. For norske pasienter var det særlig blodtrykkbehandlingen som hadde et forbedringspotensiale.

Hjerte- og karsykdommer og diabetes

Forekomsten av diabetes og hjerte- og karsykdommer var minst dobbelt så høy hos innvandrergrupper fra Asia og Afrika. Deres gjennomsnittsalder når diagnosen type 2 diabetes ble stilt, var dessuten 8-15 år lavere enn hos etnisk norske. Overvekt og fysisk inaktivitet forekom hyppig i de fleste innvandrerguppene. De etniske forskjellene i hjerte- og karsykdommer var særlig store hos personer uten diabetes.

Artikler

1. Tran AT, Straand J, Dalen I, Birkeland KI, Claudi T, Cooper JG, Meyer HE, Jenum AK.Pharmacological primary and secondary cardiovascular prevention among diabetic patients in a multiethnic general practice population: still room for improvements. BMC Health Serv Res. 2013 May 20;13:182. doi: 10.1186/1472-6963-13-182. 

2. Tran AT, Straand J, Diep LM, Meyer HE, Birkeland KI, Jenum AK. Cardiovascular disease by diabetes status in five ethnic minority groups compared to ethnic Norwegians. BMC Public Health. 2011 Jul 13;11:554. doi: 10.1186/1471-2458-11-554. 

3. Tran AT, Diep LM, Cooper JG, Claudi T, Straand J, Birkeland K, Ingskog W, Jenum AK.Quality of care for patients with type 2 diabetes in general practice according to patients' ethnic background: a cross-sectional study from Oslo, Norway.BMC Health Serv Res. 2010 May 28;10:145. doi: 10.1186/1472-6963-10-145.