Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

COPD in the elderly- diagnostic criteria, symptoms and smoking

Astrid MedbøAFE Tromsø9.11.2012
9. november 2012

COPD in the elderly- diagnostic criteria, symptoms and smoking.
Quantitative and qualitative studies of persons 60 years and older in The Tromsø studies.

Disputas –cand.med. Astri Medbø

Dato/tid: 09.11.2012 12:15 - 09.11.2012 15:00
Sted: Tabletten, Farmasibygget, Universitetet i Tromsø
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Monica Karlsen

Cand.med.  Astri Medbø disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“COPD in the elderly - diagnostic criteria, symptoms and smoking. Quantitative and qualitative studies of persons 60 years and older in The Tromsø studies”

Kort sammendrag av avhandlingen:

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) øker på verdensbasis og er en av de mest dødelige sykdommene vi har. I ca. 90 % av tilfellene i den vestlige verden skyldes KOLS røyking.

Diagnosen stilles ut fra pusteprøven spirometri, og utviklingen kan følges med samme testen. Ofte stilles diagnosen seint i forløpet. Det finnes ikke medisiner som kan helbrede KOLS, men noen tiltak kan bremse utviklingen. Det å slutte å røyke er det viktigste enkelttiltaket.

I avhandlingen har vi sett på hvordan vi skal stille diagnosen KOLS hos personer over 60 år.

Lungefunksjonen faller med økende alder, og den faller betydelig raskere hos røykere.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) definerer at KOLS forekommer når lungefunksjonsmålet FEV1/FVC <70 %. Om man bruker denne definisjonen i alle aldre vil man overdiagnostisere personer over 70 år. Vi foreslår å senke grensen for å definere KOLS til FEV1/FVC< 65 % hos personer over 70 år. De vanligste symptomene på KOLS er tungpustethet, kronisk hoste (med eller uten oppspytt) eller piping i brystet. Vi ville også undersøke om man kunne stille diagnosen KOLS kun på symptomer, og hvilken verdi symptomer har. Symptomene har en viss verdi for å stille diagnosen KOLS, og jo flere symptomer, jo større sjanse er det for at KOLS forekommer. Likevel er det aller viktigste informasjonen om en er røyker.

Livet forkortes i gjennomsnitt med 14- 20 år pga. røyking.  Andelen daglig røykere faller i Norge og en del vestlige land. Likevel er fortsatt ca 17 % (ca 800.000 nordmenn) mellom 16 og 74 år dagligrøykere. I den siste artikkelen i avhandlingen ville vi undersøke hva som får folk til å slutte å røyke, og forbli røykfri.

De fleste motivasjons modeller for livsstilsendringer er kun fokusert på den enkeltes omsorg for egen helse, ikke på hvilken påvirkning de får fra omverdenen. Vi fant at ”alle andre” har en sterk innflytelse på røykere. ”Alle andre”(dvs. venner og slektninger) påvirker unge mennesker til å starte og røyke. ”Alle andre” (dvs. ektefelle/samboer) påvirker en røyker til å fortsette å røyke, eller å slutte eller å sprekke. Vi fant også at en røyker ikke nødvendigvis må bruke preparater for å slutte, og at plutselige hendelser eller bestemmelser like gjerne kan gjøre en røykfri som det å planlegge via motivasjonsstrategier.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Hasse Melbye
Biveileder professor II Carl Edvard Rudebeck

Bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis Arnulf Langhammer, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet – 1. opponent

Postdoc Ann Dorrit Guassora, Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Institutt for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark – 2. opponent
Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – leder av komité

Disputasleder
Professor Odd-Ragnar Nilssen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted. Tittel på prøveforelesning: “Hvilke livsstilsendringer er effektive for pasienter med kols, og hvordan kan allmennlegen bidra?”

- See more at: https://uit.no/tavla/artikkel/319511/disputas_cand_med_astri_medbo#sthash.lCEj8Bkk.dpuf

Disputas –cand.med. Astri Medbø

Dato/tid: 09.11.2012 12:15 - 09.11.2012 15:00
Sted: Tabletten, Farmasibygget, Universitetet i Tromsø
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Monica Karlsen

Cand.med.  Astri Medbø disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“COPD in the elderly - diagnostic criteria, symptoms and smoking. Quantitative and qualitative studies of persons 60 years and older in The Tromsø studies”

Kort sammendrag av avhandlingen:

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) øker på verdensbasis og er en av de mest dødelige sykdommene vi har. I ca. 90 % av tilfellene i den vestlige verden skyldes KOLS røyking.

Diagnosen stilles ut fra pusteprøven spirometri, og utviklingen kan følges med samme testen. Ofte stilles diagnosen seint i forløpet. Det finnes ikke medisiner som kan helbrede KOLS, men noen tiltak kan bremse utviklingen. Det å slutte å røyke er det viktigste enkelttiltaket.

I avhandlingen har vi sett på hvordan vi skal stille diagnosen KOLS hos personer over 60 år.

Lungefunksjonen faller med økende alder, og den faller betydelig raskere hos røykere.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) definerer at KOLS forekommer når lungefunksjonsmålet FEV1/FVC <70 %. Om man bruker denne definisjonen i alle aldre vil man overdiagnostisere personer over 70 år. Vi foreslår å senke grensen for å definere KOLS til FEV1/FVC< 65 % hos personer over 70 år. De vanligste symptomene på KOLS er tungpustethet, kronisk hoste (med eller uten oppspytt) eller piping i brystet. Vi ville også undersøke om man kunne stille diagnosen KOLS kun på symptomer, og hvilken verdi symptomer har. Symptomene har en viss verdi for å stille diagnosen KOLS, og jo flere symptomer, jo større sjanse er det for at KOLS forekommer. Likevel er det aller viktigste informasjonen om en er røyker.

Livet forkortes i gjennomsnitt med 14- 20 år pga. røyking.  Andelen daglig røykere faller i Norge og en del vestlige land. Likevel er fortsatt ca 17 % (ca 800.000 nordmenn) mellom 16 og 74 år dagligrøykere. I den siste artikkelen i avhandlingen ville vi undersøke hva som får folk til å slutte å røyke, og forbli røykfri.

De fleste motivasjons modeller for livsstilsendringer er kun fokusert på den enkeltes omsorg for egen helse, ikke på hvilken påvirkning de får fra omverdenen. Vi fant at ”alle andre” har en sterk innflytelse på røykere. ”Alle andre”(dvs. venner og slektninger) påvirker unge mennesker til å starte og røyke. ”Alle andre” (dvs. ektefelle/samboer) påvirker en røyker til å fortsette å røyke, eller å slutte eller å sprekke. Vi fant også at en røyker ikke nødvendigvis må bruke preparater for å slutte, og at plutselige hendelser eller bestemmelser like gjerne kan gjøre en røykfri som det å planlegge via motivasjonsstrategier.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Hasse Melbye
Biveileder professor II Carl Edvard Rudebeck

Bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis Arnulf Langhammer, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet – 1. opponent

Postdoc Ann Dorrit Guassora, Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Institutt for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark – 2. opponent
Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – leder av komité

Disputasleder
Professor Odd-Ragnar Nilssen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted. Tittel på prøveforelesning: “Hvilke livsstilsendringer er effektive for pasienter med kols, og hvordan kan allmennlegen bidra?”

- See more at: https://uit.no/tavla/artikkel/319511/disputas_cand_med_astri_medbo#sthash.lCEj8Bkk.dpuf


Fra: https://uit.no/tavla/artikkel/319511/disputas_cand_med_astri_medbo

Artikler:

 What role may symptoms play in the diagnosis of airflow limitation? A study in an elderly population.

Medbø A, Melbye H.
Scand J Prim Health Care. 2008;26(2):92-8. doi: 10.1080/02813430802028938.

Lung function testing in the elderly--can we still use FEV1/FVC<70% as a criterion of COPD?Medbø A, Melbye H.
Respir Med. 2007 Jun;101(6):1097-105. Epub 2007 Jan 18.