Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement

Mark FaganEmpiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvementInstitutt for helse og samfunn, UiODisputas ved Universitetet i Oslo 12. februar 2016
4. april 2016

Sammendrag

Fastlege og forsker Mark Fagan har funnet en enkelt måte å redusere unødvendig forskrivning av bredspektrede antibiotika for blærekatarr samt påpekt forbedrings potensial i diagnostikk og behandling av infeksjoner hos sykehjems pasienter.

Global helse er truet av økende antibiotikaresistens og manglende utvikling av nye antibiotika. Hver for seg er disse utfordringer alvorlige, sammen truer de med å sende oss tilbake til tiden før antibiotika. I Norge blir omtrent 90 % av all antibiotika foreskrevet i primærhelsetjenesten. Tiltak for å redusere unødvendig antibiotika forskrivning bør derfor settes inn her.

I sin avhandling Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement har Fagan og hans medarbeidere vist at man ved en enkelt intervensjon ved legevakten klarte å redusere bruk av ciprofloxacin i behandling av blærekatarr i en tid hvor bruk av dette antibiotikum økte på landbasis.  Ved sykehjem viste Fagan at bedring av diagnostiske rutiner vil også kunne redusere bruk av bredspektrede antibiotika. 

Sykehjem og legevakt er to steder hvor mye antibiotika forskrives. Implementering av resultater fra disse studiene på legevakter og sykehjem ellers i landet kan bidra til å redusere antibiotika nasjonalt

Artikler

1. Fagan, M. and S.B. Skotheim, [Use of fluoroquinolones in nursing homes]. Tidsskr Nor Laegeforen, 2010. 130(20): p. 2022-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/20967041

2. Fagan, M., et al., Antibiotic prescribing in nursing homes in an area with low prevalence of antibiotic resistance: compliance with national guidelines. Scand J Prim Health Care, 2012. 30(1): p. 10-5.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed?term=fagan+M%5Bfirst+author%5D+AND+antibiotic&TransSchema=title&cmd=detailssearch

3. Fagan, M., et al., A simple intervention to reduce inappropriate ciprofloxacin prescribing in the emergency department. Scand J Infect Dis, 2014.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/24552583