Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Knowing patients as persons

Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health careBente Prytz MjølstadAFE TrondheimDisputas NTNU 3.9.2015
3. september 2015

NTNU informasjon

Tittel på prøveforelesning var " Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"
Følgende komite hadde bedømt arbeidet:
Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Avhandlingen finnes her 

Artikler
Mjølstad, Bente Prytz; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Hetlevik, Irene.
Knowing patients as persons: Senior and Junior GPs explore a professional resource. European Journal for Person Centered Healthcare 2013; Volum 1. s. 88-99

Mjølstad, Bente Prytz; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Hetlevik, Irene.
What Do GPs Actually Know About Their Patients As Persons?. European Journal for Person Centered Healthcare 2013 ;Volum 1. s. 149-160

Mjølstad, Bente Prytz; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Hetlevik, Irene.
Standardization meets stories: contrasting perspectives on the needs of frail individuals at a rehabilitation unit. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2013; Volum 8. s. 21498