Ph.d. avhandlinger finansiert av AMFF 2008 -

Vitamin D – muscle strength, pain and headache. The effect of supplementation.

Kirsten Irene Valebjørg KnutsenVitamin D – muscle strength, pain and headache. The effect of supplementation.Institutt for helse og samfunn, Universitetet i OsloDisputas 29.5.15
Finansiering av prosjektet gikk over fra AMFF til UiO i oppstartsfasen. Artikkelen fra 2010 er finansiert av AMFF- og AFU stipend.
15. april 2016

Sammendrag

Vitamin D-mangel har de siste årene vært forbundet med ulike helseplager.  I sin avhandling  ”Vitamin D - muscle strength, pain and headache - the effect of supplementation” fant allmennlege og forsker Kirsten Valebjørg Knutsen at vitamin D-mangel var vanlig hos pasienter i en multietnisk allmennpraksis. Imidlertid ble det ikke funnet bedring av muskelkraft, muskelskjelettsmerter eller hodepine etter 16 uker med vitamin D-tilskudd sammenlignet med placebo. Det er derfor mindre sannsynlig at disse helseplagene er forbundet med vitamin D mangel.

Bakgrunnen for studien var tilbakemeldinger fra pasienter med vitamin D-mangel om at de kjente seg sprekere og hadde mindre muskelskjelettsmerter etter at de fikk vitamin D. I perioden 2005-2007 ble det hos pasienter med hodepine, tretthet og muskelskjelettsmerter påvist vitamin D-mangel hos 83 % av pasientene med bakgrunn fra Midtøsten, Afrika og Sør-Asia. Hos pasienter med etnisk norsk bakgrunn ble det påvist vitamin D-mangel hos 35 %. Pasientene med hodepine hadde lavere vitamin D-verdier enn de med muskelskjelettsmerte og tretthet.

En dobbeltblindet randomisert studie ble gjennomført i 16 uker med 251 deltagere. Deltagerne var voksne, antatt friske, etniske minoriteter med bakgrunn fra Midtøsten, Afrika og Sør-Asia. De fikk daglig enten en vitamin D-tablett eller en placebo-tablett.  Etter 16 uker var det ingen målbar forskjell i muskelstyrke eller muskelkraft mellom dem som hadde fått vitamin D eller placebo.  Det var imidlertid en reduksjon i muskelskjelettsmerter og hodepine etter 16 uker, men ingen forskjell mellom dem som hadde fått vitamin D-tabletter eller placebo-tabletter.

Intervensjonsstudien er utført ved Avdeling for Allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn og gjennomført i samarbeid med Avdeling for Samfunnsmedisin, Norges Idrettshøyskole og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Artikler
1. Knutsen KV, Madar AA, Brekke M, Meyer HE, Natvig B, Mdala I, Lagerløv P.Effect of vitamin D on musculoskeletal pain and headache: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial among adult ethnic minorities in Norway. Pain. 2014 Dec;155(12):2591-8. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.024. Epub 2014 Sep 23.

2. Knutsen KV, Madar AA, Lagerløv P, Brekke M, Raastad T, Stene LC, Meyer HE. Does vitamin D improve muscle strength in adults? A randomized, double-blind, placebo-controlled trial among ethnic minorities in Norway. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jan;99(1):194-202. doi: 10.1210/jc.2013-2647. Epub 2013 Dec 20.  

3. Knutsen KV, Brekke M, Gjelstad S, Lagerløv P. Vitamin D status in patients with musculoskeletal pain, fatigue and headache: a cross-sectional descriptive study in a multi-ethnic general practice in Norway. Scand J Prim Health Care. 2010 Sep;28(3):166-71. doi: 10.3109/02813432.2010.505407.