Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Publiserte artikler finansiert av AMFF

An activity-based intervention for obese and physically inactive children organized in primary care: feasibility and impact on fitness and BMI

Kirsten Sola, Nina Brekke & Mette Brekke (2010) An activity-based intervention for obese and physically inactive children organized in primary care: feasibility and impact on fitness and BMI, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 28:4, 199-204, DOI:10.3109/02813432.2010.514136
26. april 2010