Publiserte artikler finansiert av AMFF

Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter

Rebnord I, Thue G, Hunskår S. Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter (Equipment, laboratory analyses and drugs in out-of-hours services in Norway municipalities. English version). Tidsskr Nor Laegeforen 2009;(129):987-90.
8. juni 2009