Fond og legater

Informasjon om forhåndsgodkjenning av kurs

23. august 2018

Kursarrangører

Alle som skal arrangere kurs må søke forhåndsgodkjenning av kurs, hvis deltakerne skal kunne søke refusjon fra Utdanningsfond II/III. Skjema for innsending.

Som hovedregel må alle kurs forhåndsgodkjennes hvert år.

Kursdeltakere

I følge retningslinjene for Utdanningsfond II/III må kurs avholdt i Norge være forhåndsgodkjent for både leger i spesialisering og spesialister.

Utfyllende informasjon om vilkår for refusjon av utgifter i forbindelse med kurs i inn- og utland: Utdanningsfond II for allmennleger og privatpraktiserende leger, og utdanningsfond III for sykehusleger.

Kurskatalogen

Legeforeningen tilbyr ulike type kurs for legers videre- og etterutdanning. Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning - drift, kan være behjelpelig med kursinformasjon og praktisk bistand for både kursdeltaker og kursarrangør.

Kurs som er godkjent for legers videre- og etterutdanning annonseres i Kurskatalogen.

Kurskatalogen gir oversikt over hvilke spesialiteter de forskjellige kursene er godkjent for. Man kan søke etter spesialitet, kompetanseområde, type kurs, type utdanning og tidsperiode.