Fond og legater

Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i satser f.o.m. 1.7.2020. Nåværende og nye satser følger under:
23. august 2018

Kursavgifter

Sats 1.1.2020
1 dags kurs: 2700,-
2 dagers kurs: 3600,-
3 dagers kurs: 5200,-
4 dagers kurs: 6500,-
5 dagers kurs: 7400,-

Sats 1.7.2020

1 dagers kurs: 2800,-
2 dagers kurs: 3700,-
3 dagers kurs: 5400,-
4 dagers kurs: 6700,-
5 dagers kurs: 7600,-

Kurs over 5 dager.  Kr 2000 per etterfølgende kursdag.

Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift.

Honorarer

Sats 1.1.2020
Kurs uten prøve: 6200,-
Kurs med prøve: 7200,-

Sats 1.7.2020
Kursleder per kursdag
Kurs uten prøve: 6400,-
Kurs med prøve: 7400,-

Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.

Originalforelesninger 

Sats 1.1.2020
46 - 60 minutter: 3600,-
31- 45 minutter: 3300,-
15- 30 minutter: 2500,-
Utenlandske forelesere per time: 6000,-

Sats 1.7.2020

46 - 60 minutter 3700
31- 45 minutter 3400
15- 30 minutter 2600

Utenlandske forelesere 6200 per time

Sats 1.1.2020

Paneldeltagelse/rundebordskonferanser: 1400,-

Sats 1.7.2020

Paneldeltagelse/rundebordskonferanser: 1500

Gruppeledelse 

Sats 1.1.2020

For første time med en gruppeleder: 2000,-
Med flere gruppeledere: 1300,-
Påfølgende time med en gruppeleder: 1400,-
Med flere gruppeledere: 1100,-

Sats 1.7.2020

For første time med en gruppeleder: 2100,-
Med flere gruppeledere: 1400,-
Påfølgende time med en
gruppeleder: 1500,-
Med flere gruppeledere: 1200,-