Fond og legater

Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i satser f.o.m. 1.7.2019. Nåværende og nye satser følger under:
23. august 2018

Kursavgifter

Sats 1.1.2019
1 dags kurs: 2600,-
2 dagers kurs: 3400,-
3 dagers kurs: 4800,-
4 dagers kurs: 6300,-
5 dagers kurs: 7200,-

Sats 1.7.2019
1 dags kurs: 2700,-
2 dagers kurs: 3500,-
3 dagers kurs: 5000,-
4 dagers kurs: 6500,-
5 dagers kurs: 7400,-

Kurs over 5 dager.  Kr 1800 per etterfølgende kursdag.

Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift.

Honorarer

Sats 1.1.2019
Kursleder per kursdag
Kurs uten prøve: 6000,-
Kurs med prøve: 7100,-

Originalforelesninger:
46 - 60 minutter: 3500,-
31- 45 minutter: 3200,-
15- 30 minutter: 2400,-
Utenlandske forelesere per time: 6000,-

Sats 1.7.2019
Kursleder per kursdag
Kurs uten prøve: 6200,-
Kurs med prøve: 7200,-

Originalforelesninger:
46 - 60 minutter: 3600,-
31- 45 minutter: 3300,-
15- 30 minutter: 2500,-
Utenlandske forelesere per time: 6000,-

Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.

Paneldeltagelse/rundebordskonferanser: 1400,-

Gruppeledelse 

Sats 1.1.2019
For første time med en gruppeleder: 2000,-
Med flere gruppeledere: 1300,-
Påfølgende time med en gruppeleder: 1400,-
Med flere gruppeledere: 1100,-

Sats 1.7.2019
For første time med en gruppeleder: 2000,-
Med flere gruppeledere: 1300,-
Påfølgende time med en gruppeleder: 1400,-
Med flere gruppeledere: 1100,-