Fond og legater

Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i satser f.o.m. 1.7.2022. Nåværende og nye satser følger under:
7. april 2022

Kursavgifter

Sats 1.1.2022
1 dags kurs: 3000,-
2 dagers kurs: 3900,-
3 dagers kurs: 5700,-
4 dagers kurs: 6900,-
5 dagers kurs: 7900,-

Sats 1.7.2022 - gjelder til 1.7.2023

1 dagers kurs: 3200,-
2 dagers kurs: 4000,-
3 dagers kurs: 5900,-
4 dagers kurs: 7100,-
5 dagers kurs: 8200,-

Kurs over 5 dager.  Kr 2200 per etterfølgende kursdag.

Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift.

Honorarer

Sats 1.1.2022
Kurs uten prøve: 6500,-
Kurs med prøve: 7500,-

Sats 1.7.2022 - gjelder til 1.7.2023
Kursleder per kursdag
Kurs uten prøve: 6800,-
Kurs med prøve: 7700,-

Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.

Originalforelesninger 

Sats 1.1.2022
46 - 60 minutter: 3800,-
31- 45 minutter: 3500,-
15- 30 minutter: 2700,-
Utenlandske forelesere per time: 6400,-

Sats 1.7.2022 - gjelder til 1.7.2023

46 - 60 minutter 3900,-
31- 45 minutter 3600,-
15- 30 minutter 2800,-
Utenlandske forelesere 6400 per time

Paneldeltagelse/rundebordskonferanser: 1500,-

Gruppeledelse 

For første time med en gruppeleder - 2200,-
Med flere gruppeledere - 1400,-
Påfølgende time med en gruppeleder - 1500,-
Med flere gruppeledere - 1200,-