Utdanningsfond I

Utdanningsfond I - utvalg

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger.
23. august 2018
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Ole Johan Bakke (leder)  
Bente Bjørnhaug Pedersen      Kirsten Toft
Helge Sigurd Haarstad Arne Runde
Kristin Kornelia Utne Tilde Broch Østborg
Tor-Arne Hagve Kirsti Ytrehus
Tone Dorthe Sletten Kirsten Rokstad
Vibeke Videm Nils Erik Gilhus

Ansvarlig i sekretariatet: Seksjon for Medisinsk fagavdeling