Utdanningsfond III

Medlemmer av fondsutvalget

Oppnevning av medlemmer til fondsutvalget for Utdanningsfond III for perioden 1.1. 2017 – 31.12. 2020.
24. august 2018

Utdanningsfond III:

Medlem
Siri Tau Ursin - Norsk overlegeforening

Clara Sofie Bratholm - Yngre legers forening

Gunnar Misvær - Helse- og omsorgsdepartementet

Helge Bjørnstad-Pettersen - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Varamedlem

Anne-Karin Rime - Norsk overlegeforening

Sverre Olaus Harbo - Helse- og omsorgsdepartementet

Anja Fog Heen - Yngre legers forening

Gro Østli Eilertsen - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger