Avtale mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Legeforeningen om samarbeid og samhandling

Avtale mellom Leverandørforeningen for helsesektoren og Den norske legeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Leverandørforeningen for helsesektoren.

Oslo, 27.10. 2008

Den norske legeforening

Leverandørforeningen for helsesektoren

Dato: 10.11.2008