Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon - vedtekter

Rådet for legemiddelinformasjon er opprettet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Den norske legeforening (Dnlf) og Legemiddelindustriforeningen (LMI) av 22.12.1999 og skal forvalte forståelsen av denne avtalen samt støtte seg til offentlige bestemmelser og andre retningslinjer som gjelder internt for Dnlf og LMI. Rådet skal videre ivareta de oppgaver som Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon har hatt.