Lover for Den norske legeforening

Lover for Den norske lægeforening vedtatt av landsstyret 12.5. 2006, med ikrafttredelse 1.1. 2007.

Foreningens navn vedtatt endret til Den norske legeforening 23.5. 2007 sammen med andre lovendringer. Endret 22.5. 2008 i landsstyremøte og 1.10. 2008 etter elektronisk avstemning blant landsstyrets medlemmer (ny, midlertidig § 3-1- 1, 3. ledd nr. 4a, frem til31.8. 2009). Endret i landsstyremøte 5.6. 2009. Redaksjonelt endret per 31.8. 2009 ved at midlertidig lovbestemmelse er tatt ut. Endringer vedtatt 27.5. 2011. Endringer vedtatt i landsstyremøte 5.6.2013 og 6.6.2013. Endringer vedtatt i landsstyremøte 28.05. 2015. Endringer vedtatt i landsstyremøte 26.5.2016. Endringer vedtatt i landsstyremøte 31. mai 2017. Endringer vedtatt i landsstyremøte 29.-31. mai 2018. Redaksjonelt endret 10.1.2020 ved at vedtatte endringer med ikrafttreden 1.3.2019 er gjennomført. Endringer vedtatt i landsstyremøte 27.5.2020 og 30.11.2020. Endringer vedtatt i landsstyremøte 3.6.2021. Endringer vedtatt på landsstyremøtet 1.6.2022.

De første lover ble vedtatt på 1ste alm. legemøte i 1886. Nye lover ble deretter vedtatt på det 20. landsmøte i 1924 og på det 29. landsmøte i 1947, med mellomliggende og senere endringer vedtatt av landsstyret.