Lover for Den norske legeforening

De første lover ble vedtatt på 1ste alm. legemøte i 1886. Nye lover ble deretter vedtatt på det 20. landsmøte i 1924 og på det 29. landsmøte i 1947, med mellomliggende og senere endringer vedtatt av landsstyret.

Disse lover ble vedtatt av landsstyret 12.5. 2006, med ikrafttredelse 1.1. 2007. Foreningens navn vedtatt endret til Den norske legeforening 23.5. 2007 sammen med andre lovendringer. Endret 22.5. 2008 i landsstyremøte og 1.10. 2008 etter elektronisk avstemning blant landsstyrets medlemmer (ny, midlertidig § 3-1-1, 3. ledd nr. 4a, frem til31.8. 2009). Endret i landsstyremøte 5.6. 2009. Redaksjonelt endret per 31.8. 2009 ved at midlertidig lovbestemmelse er tatt ut.

Endringer vedtatt av landsstyret:

 • 27.5. 2011
 • 5.-6.6.2013
 • 28.05. 2015
 • 26.5.2016
 • 31.5.2017
 • 29.-31.5.2018
 • 27.5.2020
 • 30.11.2020
 • 3.6.2021
 • 1.6.2022
 • 7.-8.6.2023