Legeforeningens lover og andre organisatoriske regler

Retningslinjer for våre nettsider

Retningslinjer for internettsider i regi av Den norske legeforening.
Oppdatert 30.4.2013
21. august 2018

Første gang godkjent i sentralstyrets møte 25.-26. april 2002.
Revidert i sentralstyrets møte 18. september 2006.
Revidert i sentralstyrets møte 29.-30.4. 2013.

Sentralstyrets møtereferater

Retningslinjene