Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Årskalender lokalforeninger

Juni

6. september 2017


 • Styremøte hvor det orienteres om viktige saker fra landsstyremøtet.
 • Sende inn opplysninger til ??? om nyvalgte landsstyremedlemmer med vara til sekretariatet i oddetallsår. Gjøres etter avholdt årsmøte.
 • Primo juni: leder sender ut påminnelse om årsmøtet. Årsmøter bør fortrinnsvis avvikles mellom  april og juni.
  • Årsmøtet:  
   • Program m/kontaktpersoner for foredragsholder(ne).
   • Kontakt med stedet hvor årsmøtet holdes for mat og på-melding.
   • Referenter og møteleder
 • Invitasjon, påmelding på nettsidene.
 • Hvert fjerde år er det kommunevalg og det er lurt å drøfte om lokalforeningen ønsker å planlegge helsepolitiske temaer som kan debatteres i valgkampen gjennom medlemsmøter eller åpne møter.

_______________________________________________________________________________

Husk:

Etter valg i oddetallsår innsending av endringsmelding til Brønnøysund-registeret, husk fødselsnummer på alle styremedlemmene.