Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Årskalender lokalforeninger

September

22. august 2017Nytt styre tiltrer, leder fordeler arbeidsoppgaver.

  • Leder utarbeider møteplan for valgperioden.
  • Styremøte.
  • Nettredaktør oppdaterer nettsidene med medlemmer i styret (hentes fra CRM-systemet i Legeforeningen), råd og utvalg.
  • Referat fra årsmøtet publiseres på nettsidene etter at dette er godkjent. Omtale av viktige saker fra årsmøtet omtales på nettsiden.
  • Vurdere å sende ut medlemsbrev hvis lokalforeningen har interessante saker på gang.
  • Styremedlemmer og varamedlemmer fyller inn oppdatert informasjon i tillitsvalgtoversikten, slik at det fremgår hvem som er i styret og hvordan styremedlemmene kan kontaktes.
  • Sammensetting og konstituering av regionutvalgene skjer i perioden 1. september til 1. november.
  • Nedsette kurskomité.