2017

Nyhetsbrev lokalforeningene desember 2017

30. november 2017
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header lokalforeningenes nyhetsbrev
 

Nyhetsbrev til lokalforeninger og regionutvalg

Takk for sist på seminaret for lokalforeninger og regionutvalg! Evalueringene er svært gode. Flere av dere fremhever at programmet traff godt, at stedet er hyggelig og at det var fine og interessante foredrag. All honnør til de som lagde programmet!

15. og 16. november neste år!

Hold av dagene allerede nå! Lokalforenings- og regionutvalgseminaret blir  torsdag 15. og fredag 16. november 2018,  på samme sted; Park Inn på Gardermoen.

Ny programkomité

Har du lyst til å være med å lage programmet for neste års seminar, send oss  e-post!

Lederseminaret 2018

Det årlige lederseminaret for alle ledere av Legeforeningens underforeninger finner sted onsdag 17. januar 2018 fra kl. 16 til torsdag 18. januar. kl. 16 på Hotel Bristol, Oslo.

Merk at møtet for ledere i lokalforeninger og regionutvalg starter samme sted to timer tidligere, kl.14:00 – 15:45. Innspill til temaer sendes til Kristin Hovland           

Høringsarbeidet

Legeforeningen lanserte i høst nye nettsider for høringsarbeidet. I forbindelse med omleggingen oppsto det usikkerhet rundt manglende varsling av relevante høringer. Vi beklager at denne situasjonen har oppstått. Høringsarbeidet er en sentral del av Legeforeningens politikkutvikling, og det anses derfor som viktig at foreningsleddene informeres i tilstrekkelig grad om nye relevante høringer. Nettløsningene er nå i orden, og vi har utarbeidet bedre rutiner for å følge opp at alt er som det skal. Det blir sendt ut et  informasjonsbrev til alle foreningsleddene  i disse dager.

Dere finner alle høringer på https://beta.legeforeningen.no/hoeringer. Nye høringer sendes også ut på e-post til de foreningsleddene som høringen vurderes som mest relevant for. I tillegg kan dere se alle høringer dere er spesielt varslet om i oversikten "Mine høringer" på "Min side", når du er logget inn på Legeforeningens nettsider.

Vi minner om at alle foreningsledd alltid er velkomne til å svare på alle høringer som ligger på nettsidene, selv om dere ikke har fått varsel på e-post.

For at dere skal kunne motta varsel på e-post, må dere melde inn endringer i styrets sammensetning til Legeforeningens sekretariat.

Har dere spørsmål knyttet til høringsarbeidet, kan dere ta kontakt med sekretariatets høringskoordinator Ingvild Bjørgo Berg

Aktuelle høringer

Temaer som ønskes debattert under den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet 2018 med frist 8. desember 2017 er nå ute til høring.  Likeså er høring om lovendringer i Legeforeningens lover med  frist 29. januar 2018.

Stortinget

Statsbudsjettet for 2018
Statsbudsjettet for 2018

Legeforeningen har fokusert på tre innspill til årets statsbudsjett. For det første haster det med en tydelig rekrutteringssatsning i fastlegeordningen. For det andre må det bli bedre samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser. Sykehusene må skjermes fra ytterligere effektiviseringskrav. For det tredje må antallet studieplasser i Norge og stillinger til leger i spesialisering økes. Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre og KrF presenterte rammene for et ferdig forhandlet statsbudsjett 22. november. Legeforeningens budskap om et allerede stramt sykehusbudsjett er hørt og lyttet til. Sykehusene skjermes i 2018 fra et økt effektiviseringskrav i offentlig sektor tilsvarende 200 millioner kroner. Helse- og omsorgskomiteen innstiller endelig områdebudsjett for helsesektoren 12. desember.

Les mer her om budsjettforhandlingene i Stortinget:

https://legeforeningen.no/Nyheter/2017/Skjermer-sykehusene-og-oker-sukkeravgiften/

Les mer om Legeforeningens budskap til helse- og omsorgskomiteen her:

https://legeforeningen.no/Nyheter/2017/Oppfordret-til-tverrpolitisk-dugnad/

 

Informasjon om Legeforeningens nye telefonsystem

Legeforeningens sekretariat har innført mobilt bedriftsnett. Denne omleggingen gjøres for å effektivisere, samt og sikre moderne teknologi. Dette innebærer at fastnummer til den enkelte ikke lenger finnes.  Alle fasttelefonnummer er erstattet av mobilnummer. Mange av mobilnummer er kjente, mens de som ikke har mobilavtale som del av ansettelsen er tildelt nye mobilnummer som erstatning for fastnummer. Hovednummeret til Legeforeningen er imidlertid beholdt (som en omruting til mobil teknologi, dvs at fastummer egentlig ikke eksisterer lenger, det ser bare slik ut).

Sinnsykdom hos kunstnere og tuberkulose interesserer medlemmene i Hordaland

Over 80 medlemmer kom for å høre Jon Geir Høyersten, fortelle hvordan sinnsykdom og mentale forstyrrelser hos sentrale kunstnere har preget deres arbeid både i malerier og litteratur.
Ole Didrik Lærum beskrev historien om tuberkulosen, som tok nesten 500.000 menneskeliv. Han karakteriserte sykdommen som en "kunstnersyke", som rammet spesielt unge mennesker. Lærum listet opp mange kjente kunstnere, bl.a. Henrik Wergeland og Fredric Chopin, som begge led av den alvorlige sykdommen. Dette var en forferdelig sykdom som kan spores helt tilbake til 500 år f.k. og mange kurhaller har blitt bygget opp gjennom årene som en del av sykebehandlingen, fortalte Lærum.  

Stor festivitas i Sør-Trøndelag legeforening ved 175 års jubileet

Sør -Trøndelag legeforening slo på stortromma da foreningen markerte sine første 175 år.Jubileet ble markert med en stor feiring hvor både president Marit Hermansen og generalsekretær Geir Riise fikk anledning til å hylle jubilanten ved leder Lindy Jarosch-von Schweder. Vi gratulerer!

Årskalender

Vedlagt link til årskalender og vi minner om siden for lokalforeninger og regionutvalg.

Sekretariatet ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!

Logo og kontaktpersoner
Footer

 

 

Footer-nyhetsbrev-lokal-desember-2017
Footer.