2017

Nyhetsbrev til lokalforeningene september 2017

25. september 2017
Header til lokalforeningenes nyhetsbrev
Header lokalforeningenes nyhetsbrev


Velkommen til en ny periode!

Lokalforeningene er en viktig del av Legeforeningen og i en tid med økt oppmerksomhet mot helse og organiseringen av helsetjenesten, kan det bli mange engasjerende problemstillinger dere møter. Arbeidet med en regionreform innebærer blant annet at flere fylker skal slås sammen. Nye sykehus er på trappene flere steder i landet og ofte blir det etterspurt synspunkter fra dere som Legeforeningens lokale ledd. Sekretariatet bistår dere gjerne, ta kontakt med deres kontaktperson.

Hvem er dere?

For å motta informasjon er sekretariatet avhengig av at dere registrerer det nye styret. Meld inn til tillitsvalgt@legeforeningen.no og husk også å sende inn endringsmelding til Brønnøysundregisteret. Merk at de krever fødselsnummer på alle styremedlemmene samt signert brev fra yrkesforeningene om at valg er gjennomført og navnet på de nye representantene med vararepresentant.

Etablering av regionutvalgene

Selve etableringen av regionutvalget bør skje så raskt det lar seg gjøre etter 1. september og senest 1. november. Meld inn til tillitsvalgt@legeforeningen.no.

Årskalender for lokalforeningene

Sekretariatet har lagd en årskalender over aktiviteter i lokalforeningene. Vi håper denne vil være til hjelp i planleggingen av tiltak og arrangementer. Denne sendes ut i nær fremtid.


Lokalforeningseminaret 2017

Park Inn Gardermoen

Fastlegeordningen under lupen, hva kan lokal- og regionleddene bidra med? Se programmet.

8. og 9. november arrangeres det årlige seminaret. Det starter kl. 10 onsdag og avsluttes kl. 15 torsdag. Seminaret finner sted på Park Inn på Gardermoen.

Invitasjon med program er sendt ut i uke 37. Tidligere år har det vært egne bolker for ansatte i lokalforeningene, men i år er hele seminaret felles for alle.

Årets programkomité har bestått av Thor Severinsen, leder i Telemark legeforening, Paul Røssbø, leder i Finnmark legeforening og Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening.

Vi minner om at Legeforeningen sentralt dekker reise og oppholdsutgifter for én deltaker. Lokalforeningene har anledning til å møte med en representant i tillegg, der lokalforeningen dekker reise og opphold for denne. Når det gjelder praksiskompensasjon eller tapt arbeidsfortjeneste for dem som har krav på dette, dekkes dette fullt ut av lokalforeningen for begge representanter. Reise og opphold for ansatte dekkes av lokalforeningen.

Presidenten åpner seminaret og vi håper så mange som mulig fra sentralstyret har anledning til å være til stede på første dag. Det er en flott anledning til å ha dialog og kontakt.

Bestilling av billetter til seminar for lokalforeninger og regionutvalg

Vi gjør oppmerksom på at leder får dekket reise etter Legeforeningens satser og at bestilling av billetter skjer hos oslo@ticketbiz.no, oppgi 120212/17-lokalforeningsseminar som fakturaopplysning.

Øvrige deltakere og ansatte som skal ha reise og opphold dekket av lokalforeningen, bestiller billetter og reiseregning vedlagt originalbilag refunderes av lokalforeningen.

Vi minner om Legeforeningens reisepolicy og at ev. praksiskompensasjon og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av lokalforeningen.

   
Statsbudsjettet 2018

Forslag til statsbudsjettet for 2018

Forslaget presenteres torsdag 12. oktober kl. 10. På statsbudsjettet.no kommer Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag. Der finner dere også pressemeldinger, bakgrunn og statistikk, samt selve proposisjonen. Legeforeningen gir kommentarer til budsjettet på legeforeningen.no.

   
Legeforeningens sentralstyret

Sentralstyret 2017-2019

Oversikt over hvem som sitter i sentralstyret og kontaktinformasjon.

   

Kontaktpersoner i Samfunnspolitisk avdeling

Brukerstøtte legeforeningen.no/medlemsutsendelser: webmaster@legeforeningen.no

Helse Sør-Øst

Oslo, Akershus

Gorm Hoel
gorm.hoel@legeforeningen.no
23 10 91 84
959 49 365
Anders Vollen
anders.vollen@legeforeningen.no
23 10 91 79
901 40 226

Hedmark, Oppland, Østfold, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud
Anne Ringnes
anne.ringnes@legeforeningen.no
23 10 91 89
997 90 374


Helse Vest

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
23 10 91 71
900 98 507

Helse Midt-Norge

Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Helse Nord

Nordland, Troms, Finnmark 

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
23 10 91 74
922 44 980

 Regionutvalgene 

Gorm Hoel
gorm.hoel@legeforeningen.no
23 10 91 84 / 959 49 365
   
Skattebetalerforeningens logo

Skattebetalerforeningen ny medlemsfordel

Legeforeningen har inngått samarbeidsavtale med Skattebetalerforeningen. Avtalen trådte i kraft 1.september, i første omgang som et forsøk over et halvt år.

Avtalen gir Legeforeningens medlemmer anledning til å få hjelp fra Skattebetalerforeningen innen rettsområdene skatt, avgift og familierett. Næringsdrivende kan i tillegg få hjelp i selskapsrettslige spørsmål.

   

Abonnere på Dagens mediebilde?

Dagens mediebilde utarbeides i Samfunnspolitisk avdeling og det er en enkel måte å holde seg oppdatert på over de viktigste nyhetene innen helseområdet. Mediebildet foreligger før kl. 09 hver virkedag. Å abonnere er gratis, gå inn på lenken for å registrere deg.

   

Lokalforeningene i media

Finnmark

 - Har lovet å stille opp i valgkampen (Altaposten 6.8)
I likhet med Fagforbundet i Finnmark og Finnmark legeforening frykter SV at akuttilbud og fagmiljø svekkes dersom ressurser skal fordeles på tre akuttsykehus.

Tull og tøys fra Sjursen (Finnmarken 7.8)
Oslo Economic sier også at man vanskelig kan ha et ekstra sykehus i Vest-Finnmark uten at kvaliteten på behandlingen vil bli skadelidende, noe som støttes bl.a. av Finnmark legeforening.

Hedmark

Marte leder 879 leger i Hedmark fylke (Tynsetingen 26.8)
Allmennlege Marte Kvittum Tangen fra Tynset er gjenvalgt som leder for Hedmark

Nordland

Legene skal le (Avisa Nordland 17.8)
Nordland legeforening innkaller sine medlemmer til årsmøte onsdag 30. august med blant annet stand up-show og kåring av årets Nordlandsdoktor. 

Hanne ble årets Nordlandsdoktor (Avisa Nordland 1.9)
Hanne Kvarenes, spesialist i indremedisin og seksjonsoverlege på Nordlandssykehuse er utnevnt til årets Nordlandsdoktor. Hun fikk  prisen for den store jobben hun gjorde som lokal streikegeneral for norgeshistoriens lengste legestreik.

Rogaland

Frykter friske får angstmedisin  (Stavanger Aftenblad 3. 8) 
Norsk psykologforening frykter mange blir satt på medisinar dei ikkje treng.Jan Robert Johannessen, leiar i Rogaland legeforening og fastlege i Stavanger, erfarer at mange fastlegar er opptekne av ikkje å skrive ut antidepressiva med mindre det er nødvendig.

Skal samarbeide om helseforskning (Haugalandnytt 24.8)
Som oppfølging av dette har Rogaland legeforening opprettet et primærmedisinsk forskningsfond med 1 million kroner i kapital.

Helse Vest-sjef advarer mot å skrote dagens finansiering (Stavanger Aftenblad, 9.9.)
- Det er veldig vanskelig å se for seg at et sykehus, som må redusere sengeplasser for å klare eksisterende utbyggingsplaner i tillegg skal klare å dekke stadig økende kostnader til nye dyre medisiner og behandlingsformer, sier Jan Robert Johannessen.

Sogn og Fjordane

Helse Vest blir bedt om strakstiltak i Helse Førde (Dagens Medisin 9.8.)
Sogn og Fjordane legeforening viser til det de mener er uforsvarlig mangel på leger i Helse Førde og ber Helse Vest om å igangsette tiltak umiddelbart.

Meiner legeforeininga overdriv (NRK Sogn og Fjordane 11.8)
Konstituert direktør Børge Tvedt og fagdirektør Kristine Longfellow i Helse Førde tilbakeviser påstandane frå legeforeininga om at akuttkirurgien i Førde er i fare på grunn av legemangel.

Telemark

Navngitte leger henges ut (Telemarksavisa 11.7)
Leder Tor Severinsen ønsker i Telemark legeforening en slutt på negativ omtale på nettet. En rekke navngitte fastleger i Telemark får svært negativ omtale på nettstedet legelisten. no.

Kåss ble kåret til årets lege (Telemarksavisa, Varden og Porsgrunns Dagblad 25.8)
Anita Kåss er kåret til årets lege av Telemark legeforening.Bakgrunnen er hennes gjennombrudd i forskingen på betennelser og leddgikt.

Vest-Agder

Plasser til reabilitering står tomme (Fædrelandsvennen 21.8)
Legeforeningen svarer Leder i Vest-Agder legeforening, Sigurd Waage Løvhaug, tror at en litt omstendelig søkeprosess via et regionalt koordineringsenhet i Heles Sør-Øst kan være en medvirkende årsak til at fastleger vegrer seg for å søke

Footer-nyhetsbrev-lokal-desember-2017
Footer.