Om oss

Anbud - drift servering i Legenes hus, Oslo

Legenes hus ved Christiania Torv (Akersgata 2) er under ombygging for å gi foreningen nye og oppdaterte fasiliteter når vi flytter inn høsten 2020. Som et ledd i ombyggingen av Legenes hus, skal det etableres et kurs- og konferansesenter, i tillegg til ekstern servering ut mot Christiania Torv.
Stein Runar Østigaard
16. desember 2019
Drift servering i Legenes hus i Oslo