Årsberetning 2014

Høring – retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

13/952
16. januar 2015

Rådet har drøftet de oversendte retningslinjer. Etter Rådets vurderinger er de gode og dekkende, og Rådet støtter endringene.