Etikk

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse

Legeforeningen har et eget utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse.
19. september 2018

Frem til november 2011 var det internasjonale utvalgsarbeidet organisert gjennom tre ulike utvalg;Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, utvalg for internasjonal helse og utvalg for global oppvarming og helse. 

Utvalget skal etter sitt mandat arbeide med forholdet mellom medisinsk virksomhet og menneskerettigheter, helsemessige konsekvenser av global oppvarming og globale helsespørsmål. Herunder skal utvalget:

  • engasjere seg i spørsmål som gjelder global helse og helsemessige konsekvenser av klimaendringer;
  • arbeide for å forebygge menneskerettighetsbrudd begått mot leger, av leger eller i medisinsk virksomhet
  • Stimulere medlemmene til å engasjere seg i forholdet mellom medisinsk virksomhet og menneskerettigheter, klimaendringer og global helse; og
  • bidra til å utvikle legeforeninger i lavinntektsland.

Ansvarlig i sekretariatet: Medisinsk fagavdeling
Kontakt: Bjørn Oscar Hoftvedt