Utvalg for menneskerettigheter

Legeforeningen skal opprette nytt utvalg for menneskerettigheter.

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet. Målet er å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd, samt øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.

Mer informasjon om utvalget publiseres når utvalget er opprettet høsten 2020.

Ansvarlig i sekretariatet: Medisinsk fagavdeling

Kontaktperson: Axel Rød