Vurdering av samtykkekompetanse – filmer til informasjon/refleksjon

På årets faglandsråd blir det filmpremiere om samtykkekompetanse, Norsk psykiatrisk forening har sammen med Norsk forening for allmennmedisin laget tre korte videoer om samtykkekompetanse.

Årets filmer handler om samtykkekompetansevurderinger: 

1. Person med psykosesymtomer - vurdering av samtykkekompetanse mtp tvungen innleggelse 
2. Person med brukket arm (og rusmiddelavhengighet) som ikke vil sendes til legevakt for gipsing
3. Person på̊ sykehjem (med kognitiv svikt) som ikke vil ta antibiotika for en UVI