Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana, forsvarte den 14. juni sin ph.d. ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. I denne avhandlingen har hun undersøkt vilkår for at legen skal kunne bidra til verdighetsbevarende behandling og omsorg for pasienter i livets sluttfase i sykehjem.

I avhandlingen er det sykehjemslegens rolle som er undersøkt, men analysene av legers forhold til døden og arbeid med mennesker i livets siste fase har relevans for alle leger.